Rovaniemen kotiseutumuseo. Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry

Totto pitää yllä Rovaniemellä, Pöykkölässä sijaitsevaa kotiseutumuseota, joka kuvastaa sata vuotta vanhaa varakasta talonpoikaistaloa sekä Sinetässä sijaitsevaa Uulan Myllyä.

Toton tarkoituksena on kotiseutuhengen ylläpitäminen ja kotiseututietouden lisääminen.

Totto tallentaa Rovaniemen seudun menneisyydestä ja sen asukkaiden elämästä kertovaa esineistöä sekä tieto- ja kuva-aineistoa ja edistää historian ja perinteiden säilyttämistä. Totto harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa.

Totto järjestää kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä ja talkoita.

Totto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja yhdistyksen tarkoitusta koskevissa asioissa.

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry
Pöykköläntie 4, 96400 Rovaniemi

Puheenjohtaja

Esko Oikarinen
040 7068074                                                                                              

Sihteeri

Eeva-Liisa Ylinampa
rovaniementotto@gmail.com
040 7729781

Facebook-sivut