Totto vaalii kulttuuriympäristön säilymistä Lääninhallituksen korttelissa

24.4.2018

Kevätkokouksessa 22.4.2018 lausunto Rovaniemen kaupungille ja Veikko Vaaralan nimeäminen Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n kunniajäseneksi.

Kotiseutuyhdistyksen johtokunta on lausunut Rovaniemen kaupungille Senaatti-kiinteistöjen kaavanmuutoshakemuksesta Lapin aluehallintoviraston korttelissa seuraavaa:

Totto ry pitää tärkeänä, että asemakaavanmuutosta ohjaavien, hyväksyttyjen vaihemaakuntakaavan ja keskustan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan määräykset kulttuurihistoriallisten arvojen ja kulttuuriympäristön säilymisestä ja vaalimisesta otetaan kaavamuutoksen kohteena olevan alueen osalta huomioon kaavamuutosta valmisteltaessa.

Totto ry korostaa myös museoviraston valtakunnalliseen inventointiin (RKY) sisältyvien kohteiden muodostaman ehyen kulttuuriympäristön ja sen ajallisten kerrostumien vaalimisen tärkeyttä kaavamuutoksen yhteydessä.

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n kunniajäseneksi nimettiin Veikko Vaarala, joka toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2005–2014.  Vaarala käynnisti hallintosäännön uudistuksen sekä vakiinnutti Sinetässä sijaitsevan Uulan myllyn osaksi Rovaniemen alueen kotiseututoimintaa. Aiemmin Veikko Vaarala on palkittu Suomen Kotiseutuliiton kultaisella ansiomerkillä.