Totolle 10 000 euroa museon päärakennuksen maalaamiseen

31.5.2018

Museovirasto on myöntänyt yli sadalle paikallismuseolle avustuksia lähes 600 000 euron edestä. Lappiin avustuksia tuli neljälle museolle.

Lapin Kansa 30.5.2018

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:lle myönnettiin 10 000 euroa museon päärakennuksen kunnostusmaalaushankkeeseen. Lapin Metsämuseoyhdistys sai 8 000 euroa museorakennusten kattojen korjaus- ja huoltosuunnitelman tekemiseen sekä korjaustoimenpiteisiin.

Avustuksia paikallismuseoiden hankkeisiin myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa ja jotka eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin.

Avustukset on tarkoitettu hankkeiden osarahoitukseksi. Myönnetty avustus voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.