Totolle 20 000 euroa opastusmallin kehittämiseen Museovirastolta

23.5.2018

Museovirasto jakoi kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin yhteensä 170 000 euroa yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja museoille. Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n hanke "Perinnepulmien ratkaisu – museo-opastusmalli" sai 20 000 €.

Ks. hankkeet