Ohjelmapalvelut-hanke 2019-2020

Hankkeen kesto  1.8.2019–31.5.2020.

Hankkeessa  kehitetään ympärivuotisia kotiseutu- ja perinnetyön ohjelmapalveluita matkailijaryhmille ja paikallisille. Yhteistyötä tehdään Rovaniemen alueen kylien sekä maaseudulla toimivien matkailu- ja ohjelmapalveluyritysten kanssa.

Tässä pilottihankkeessa matkailuyrityksien käyttöön määritellään kotiseutu- ja perinnetyön ohjelmapalvelujen kriteereitä. Tavoitteena on pilotoida yhdessä kyläyhdistysten ja matkailuyritysten kanssa kotiseutuun (Rovaniemi) ja perinteisiin pohjautuvia ohjelmapalveluita (4 kpl) huomioiden eri vuodenajat. 

Ohjelmapalveluiden kehittämisessä pohja-asiakirjana toimii ”Rovaniemen kotiseutumuseon kahdeksan vuodenajan ohjelmapalvelut”,  jossa kuvataan perinnekulttuuriin ja perinteiseen elämäntapaan liittyviä sisältöjä. Ideoita ja ohjelmapalveluiden sisältöjä saadaan kyläyhdistyksiltä ja matkailualan yrityksistä. Mukana olevien yhdistysten ja yritysten ideoita kehitetään ja testataan yhteistyökumppaneiden osaamisen ja verkoston avulla.

Yhteistyökumppaneina ovat Sinetän kyläyhdistys ry, matkailun ohjelmapalveluyritys Happy Fox ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MTI. Mukaan hankkeeseen etsitään lisää kyläyhdistyksiä ja maaseutuyrityksiä. Asiantuntemusta saadaan Rovaniemen kaupungin alueellisilta ja elinvoimapalveluilta/Rovaniemen Kehitys Oy:ltä, Visit Rovaniemeltä, Rovaniemen matkailuoppaat ry:ltä ja Lapin maakuntamuseolta. Hankkeessa voidaan tarvittaessa lähestyä muita asiantuntijatahoja kuten Pajakylän markkinointia ja Lapin yliopistoa.


Kristiina Lehtonen