14. Paja

Pajarakennus on siirretty Tapionkylästä Kantolan talosta vuonna 1965. Kuva: Mervi Löfgren.
Seppä Jouni Kuukasjärvi takomassa restauroidussa maasepän pajassa syyskuussa 2016. Kuva: Rainer Hiuspää.

Paja on pieni harmaa, maalaamaton rakennus, jonka itä- ja länsiseinällä on pienet ikkunat ja pohjoispäädyssä matala ovi. Paja otettiin restauroinnin kohteeksi vuonna 2014.


Pajarakennus on siirretty Tapionkylästä Kantolan talosta vuonna 1965. Pajan pystyttämisen ja varustamisen teki talkootyönä J. Marttiinin puukkotehdas Oy.

Pajan restaurointi aloitettiin muotoilemalla pintamaiden kulttuurikerrokset, vaiheistamalla tarvittavat kunnostustyöt ja uusimalla taontapölkky. Seuraavana kesänä 2015 rakennuksen runko irrotettiin peltomaasta, tunkattiin oikeaan korkeuteen ja vaihdettiin perustuskiviä suurempiin. Alimmasta hirsikerroksesta uusittiin noin 7/8, samalla uusittiin myös sisäpuolen uhrilaudat. Pajan maalattian juurettunut maakerros vaihdettiin. Arinaan lisättiin hiekkaa ja aseteltiin kivet uudelleen. Katto irrotettiin kokonaisuudessaan, uusittiin huonot laudat ja naulattiin tiivistettynä takaisin. Uusia urakattolautoja tehtiin 2/5 katon laajuudesta.

Rakennuksen kunnostustyöt jatkuivat kesällä 2016, jolloin tarkistettiin pintamaan vedenjuoksevuus, vanhojen kattolautojen vedenpitävyys ja rakennettiin kattoon tuuletusluukku.

Kyläseppä Ensio Murtoniemi latoi ahjon, järjesti pajan sisustuksen ja laittoi Matti Vanhapaavalniemen vuonna 1967 lahjoittamat poronnahkaiset palkeet käyttökuntoon. Suuri haaste oli löytää ratkaisu palkeiden restaurointiin.  


Kaarlo Alaoja

Artikkeli on kokonaisuudessaan luettavissa Totto XX:ssa.