TOTTO XX (2017)

Esimerkkiaukeama. Julkaisun taitto Ulla Etto.


Julkaisussa juhlitaan Totto ry:n vuonna 1957 alkanutta museotaivalta. Kirjoittajina on historian ja kotiseututyön asiantuntijoita, joista monet ovat aktiivisia toimijoita Totossa. Museaalisesti arvokas 20.  Totto-julkaisu johdattaa luontevasti katsomaan museotoiminnan tulevaisuutta ja sen mahdollisuuksia, mutta myös sen haasteita.

”Kas, näinkö täälläpäin aikoinaan elettiin?” Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n Totto XX -juhlajulkaisunteemana on 60 vuotta museo-toimintaa 100-vuotiaassa Suomessa. Miten itsenäinen Suomi ja kotiseutuyhdistyksen Pöykkölän museo liittyvät yhteen? Se tulee ilmidosentti Matti Enbusken keskeisessä artikkelissa ”60 vuotta museotoimintaa 100-vuotiaassa Suomessa”. Lapin maakuntamuseon amanuenssi Heidi Pelkonen taas kirjoittaa aiheesta yksittäisen esineen, Toton kokoelmiin kuuluvan punakeltaisen leijonalipun kautta. Se on yksi museon aarteista kuten myös 375-vuotias Biblia, jonka tarinan lukijoille avaa lehtori (emerita) Marketta Harju-Autti. Kirjassa esitellään myös muuta esineistöä kuten Nätti-Jussin kävelykeppiä Totto-aktiivi Juhani Pöykön kuvaamana.

Haikuja menneisyydestä nousee artikkeleissa, jotka käsittelevät pyytäjiä Kemijoella ja Pöykkölän maiseman syntyä Lapin maakuntamuseon johtaja Hannu Kotivuoren jaGeologian tutkimuskeskuksen erikoisasiantuntija Peter Johanssonin kirjoittamina. Taiteen tohtori, asutushistorian tutkija Ilkka Väätti esittelee Pöykkölän maaperälle rakentuneita taloja vuosien 1598–1750 aikana tarkan arkistotyön pohjalta. 

Pöykkölään liittyy paljon muistoja ja kokemuksia, niin menneitä kuin myös nykyhetkessä syntyviä. Menneisyyttä lähestyvät pappi ja journalisti Tapani Ruokanen ja lehtori Kaarlo Alaoja artikkeleissaan. Toimittaja Markku Torkko kirjoittaa Pöykkölässäkin asuneesta Sunkusta, Jarl Sundquistista, mainiosta kaskuherrasta. Uusista kokemuksia, kamarimusiikkia pirtissä kuvaa Totto-aktiivi Eeva-Liisa Ylinampa. Toisenlainen tyyli kuuluu rovasti Ilmo Pulkamon kirjoituksessa ”Oi muistatko vielä sen virren...”. Menneisyyden makuja esittelee keittiöpäällikkö Pirjo Ylikoski aiheessaan perinneateria Römppäpuolisesta. 

Millainen matkailukohde museo on, entä sitä ympäröivä luonto? Matkailijoiden mielikuvia ja museoiden todellisuutta avaa matkailualan tutkija Johan Edelheim uuden museologian näkökulmasta. Entä minkälaisia kohtaamisia voi syntyä kun esineet asettuvat oppaiksi? Siitä kirjoittaa matkailun kulttuurintutkimuksen professori Soile Veijola uutta avaavassa artikkelissaan. Hän näkee kotiseutumuseot eräänlaisina opastamisen museoina. ”Kas, näinkö täälläpäin aikoinaan elettiin?” Filosofian maisteri Rauni Rekonen taas haastatteli kahta jo edesmennyttä Totto-aktiivia, joiden muistot nousevat Sinetässä olevasta Uulan myllystä. Tutkija Mervi Löfgren tarkastelee yli 100-vuotista keskustelua Ounasvaarasta, johon myös Toton toimijat ovat osallistuneet. Kirjassa runoilee myös muusikko ja runoilija Jari Pulsa: ”Maston juurella vaaran paikka.” 

Totto XX toimitus: FM Marketta Harju-Autti (vast.), FM Mari Ekman, TaT Mervi Löfgren (Autti) ja Hovioikeuden presidentti (emeritus) Esko Oikarinen. Taitto: TaM Ulla Etto. 


SISÄLTÖ

Tervehdykset

Itsenäinen Suomi ja Pöykkölän museo

Pöykkölä museona 60 vuotta 100-vuotiaassa Suomessa, Matti Enbuske

Pöykkölän kotikuusi ja sen sisaret Rovaniemellä, Marketta Harju-Autti

Pöykkölän punakeltainen leijonalippu,  Heidi Pelkonen

Jääkaudesta Kemijoen rannoille

Pöykkölän maiseman synty,  Peter Johansson

Haikuja menneisyydestä – pyytäjät valtavirran äärellä, Hannu Kotivuori

Pöykkölän alueen talojen historiaa, Ilkka Väätti

Pöykkölästä maailmalle. Pöyköt julkaisivat sukukronikan, Kustaa Hulkko

Sunkku – mainio kaskuherra,  Markku Torkko

Museon aarteita ja nähtävyyksiä

Pöykkölän aarre – 375-vuotias Biblia, Marketta Harju-Autti

Kemijoen lohen tarina museon perusnäyttelyssä, Heidi Pelkonen

Rovaniemen soljesta Totto-koruihin,  Marketta Harju-Autti

Nätti-Jussin kävelykeppi, Juhani Pöykkö

Maasepän paja restauroitiin, Kaarlo Alaoja

Rantasauna,  Juhani Pöykkö

Totolle palkinto rakennusperinteen säilyttämisestä, Marketta Harju-Autti

Muistoja ja kokemuksia

Isän autossa matkalla mummolaan, Tapani Ruokanen

Marjetanpäivän juhla, Kaarlo Alaoja

Uulan mylly – reitti menneisyyteen, Rauni Rekonen

Museo ja luonto matkailukohteena

Matkailijoiden mielikuvat ja museoiden todellisuus, Johan Edelheim

Esineiden opastamat kohtaamiset Rovaniemen kotiseutumuseossa,             
Soile Veijola

”Luonnontuntu” vai rakentaminen? Yli100 vuotta keskustelua Ounasvaarasta, Mervi Löfgren

Maston juurella vaaran paikka, Jari Pulsa

Pirtissä tapahtuu

”Oi muistatko vielä sen virren...”,  Ilmo Pulkamo

Römppäpuolinen, Pirjo Ylikoski

Tuomaanpäivän kuusijuhla, Juhani Pöykkö

Kamarimusiikkia pirtissä, Eeva-Liisa Ylinampa

Toton yhdistysarkisto järjestetty,  Eeva-Liisa Ylinampa

Muistokirjoitus

Esko Pernu (1930–­2013) on poissa  

Kirjoittajat

Lahjoittajat