Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n sääntömääräinen syyskokous

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 11.12.2022 klo 13 Rovaniemen kotiseutumuseolla Pöykköläntie 4.    

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n määräämät asiat, mm. hyväksytään seuraavien vuosien toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä  päätetään jäsenmaksujen suuruudesta, valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavalle vuodelle ja valitaan johtokunnan jäsenet  erovuoroisten tilalle.

 Noudatamme ajankohtaisia turvasuosituksia ja -määräyksiä.

Kahvitarjoilu

 Tervetuloa!

 Totto ry:n johtokunta

Kokouskutsu julkaistaan Lapin Kansan seuratoimintapalstalla 29.11.2022.