Tottolaisia talkoissa Pöykkölässä 1950-luvun lopulla. Kuva Väinö Ylikunnari / Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry.

SEITSEMÄN AJATUSVIIVAA – SEITSEMÄN VUOSIKYMMENTÄ


Kirjoittanut Marketta Harju-Autti (2021)


Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto perustettiin 7.9.1951. Parin kuukauden kuluttua siitä oli kekrijuhla Ravintola Lapinmaassa. Paikalla oli noin viisikymmentä osallistujaa. 

Tilaisuudesta on kirjoitettu kuvaus, josta tulee ilmi juhlan monipuolinen ohjelma: lauluja, runoja ja keskusteluja kotiseututyön tulevaisuudesta. Käsin kirjoitetun tekstinsä kirjoittaja päättää seuraavasti: ”Laulun sanoilla Maa on niin kaunis loppui Toton ensimmäinen juhlatilaisuus jättäen kaikkien läsnäolijoiden sisimpään jotakin –  –  –  –  –  –  – ”

Teksti ei pääty pisteeseen, vaan monitulkintaisesti seitsemään ajatusviivaan. Kirjoitustilanteessa merkintä on varmaan viitannut osittain menneeseen, tilaisuudessa esillä olleeseen, mutta myös tulevaan.* Vuosi 2021 on yhdistyksen juhlavuosi.

Esittelemme arkistopoimintoja historiasta vuosikymmenittäin. Kyseessä ei ole kattava kuvaus, mutta esille tulee yksityiskohtia, laajempiakin kokonaisuuksia sekä ajankuvaa vuosikymmenten varrelta. 

Yhdistyksen ja sen omistaman Rovaniemen kotiseutumuseon vaiheita on kerrattu eri yhteyksissä, esimerkiksi Totto-julkaisuissa ja Marjetanjuhlien ohjelmissa. Museotoiminnan 60-vuotinen taival on esillä 2017 ilmestyneessä Totto XX -julkaisussa ja Marjetanjuhlassa esitetyssä historiikissa. Totto XXI -julkaisussa tulee esille historiaa viime vuosilta ja kauempaakin.

Paljon historian yksityiskohtia on tallennettuna varsinkin yhdistysarkiston asiakirjoihin ja valokuva-arkistoon. 

Heinäkuussa julkaistaan nimilistat yhdistyksen toimihenkilöistä sekä muun muassa tietoja kokoelmien karttumisesta ja museon kävijämääristä. Arkistopoiminnoissa on viittauksia Totto-julkaisuihin. Niitä voi lainata kirjastoista, ja osa on myytävänä Museokaupassa.

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry toivoo lukijoiden viihtyvän historian tietojen parissa.


Marketta Harju-Autti, Totto XXI:n julkaisutoimikunnan puheenjohtaja

Mervi Löfgren Autti, kuvatoimitus

*Totto ry:n vuosikertomus vuodelta 1951