Pitäjänneuvos, kotiseutuneuvokset, Suomen Kotiseutuliiton ansiomerkit  ja ansiomitalit, Suomen Museoliiton ansiomerkit ja muut huomionosoitukset

Seuraavat on koottu niin, että saman henkilön kaikki huomionosoitukset ovat hänen nimensä yhteydessä.

Pitäjänneuvos Oskari Klemetti (1900–1974) maanviljelijä

Oskari Klemetti oli yhdistyksen johtokunnan jäsen 1956–1970 ja varapuheenjohtaja 1970­–1974. Hän kuului Totto-julkaisujen toimituskuntaan seuraavissa: Totto III (toimitussihteeri), Totto V; Totto VI ja Totto VII (toimitussihteeri).

Suomen Kotiseutuliitto myönsi 1971 Totto ry:n esityksestä Kotiseututyön ansiomitalin Oskari Klemetille. 

Pitäjänneuvoksen arvo

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen myönsi 10.1.1972 maanviljelijä Oskari Klemetille pitäjäneuvoksen arvon. Arvoa esitti Rovaniemen maalaiskunta ja Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry tuki esitystä omalla lausunnollaan.

Oskari Klemetin artikkelit Totto-julkaisuissa:
- Vähän historiikkia vaivaishoito-oloista (Totto III, 61–71)
- Kemijoen Fransu – Rovaniemen murthela (Totto III, 105–108)
- Vanhat perinteet raittiustyöllä Rovaniemellä (Totto VI, 80–81)
- Kemijoen Pransu – Rovaniemen murthela (Totto VII, 48–50)
- Muurolan ent. lohipadon teknillisistä laitteista ja vähän muustakin (Totto VII, 60–66)
- Klemetti-suvusta (Totto VII, 67–74) 
- Tarua ja totta hiidenkirnuista (Totto VIII, 70–71)
- Mietteitä hiidenkirnusta (Totto VIII, 74–77) 
- Tarvitaanko kunnallista kotiseututyötä (Totto IX, 90)

Pitäjänneuvos Oskari Klemetti (Totto XII, 4–8, Muistokirjoitus)

Muu huomionosoitus: Hirvaan kaavanimistössä on Klemetintie.

Kotiseutuneuvokset

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n esityksestä Tasavallan presidentti on myöntänyt  kotiseutuneuvoksen arvot seuraaville: Martti Autti (1992) ja Esko Pernu (2011).

Martti Autti (1911–2000) kirvesmies

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n perustajajäsen, johtokunnan jäsen 1951–2000 ja isännistön jäsen.

Suomen Kotiseutuliiton harrastusmitali 1971 ja Suomen Kotiseutuliiton kultainen ansiomerkki 1991

Tasavallan presidentti Mauno Koivisto myönsi 27.5.1992 Martti Auttille kotiseutuneuvoksen arvon. Perusteina olivat pitkäaikainen kirvesmiehen työ Rovaniemen kotiseutumuseon hyväksi sekä lohenpaistoperinteen säilyttäminen ja siirtäminen.

Martti Autti aloitti Marjetanjuhlassa 1958 varraslohen paiston isoisältään oppimansa tavan mukaisesti. Hän koulutti tähän tehtävään jatkajia suvustaan ja muista tottolaisista; perinne jatkuu edelleen.

Lohenpaiston perinteen säilyttämisen ansioista Martti Auttille on myönnetty myös seuraavat huomionosoitukset: Lappi ála carte diplomi (1986) ja Paistinkääntäjät Rotisseurin käädyt (1995).

Martti Auttin Totto-julkaisujen artikkelit: 
- Ko met aloima kalanpaisthon vuona 1958 Pöykköläsä (Totto X, 78–83, murteella)
- Pöykkölän navetta nousi (Totto IX, 99–103 ja XVII, 9–11)

Kotiseutuneuvos Martti Autti (1911–2000) (Totto XVI, 10, Muistokirjoitus)

Esko Pernu (1930–2013) metalli- ja puutyön opettaja, rehtori

Yhdistyksen jäsen 1961­–2013, johtokunnassa 1978–2013, puheenjohtaja 1984–1993. 

Suomen Kotiseutuliiton harrastusmitali 1991 ja Suomen Kotiseutuliiton ansiomitali 2008

Tasavallan presidentti Tarja Halonen myönsi 27.5.2011 Esko Pernulle kotiseutuneuvoksen hänen ansioistaan kotiseututyössä (Totto XIX, 99).

Esko Pernun Totto-julkaisujen artikkelit: 
- Kotiseututyötä puoli vuosisataa (Totto XVI, 5–9)
- Sinettäjoki vesivoiman antajana härkinmyllyille ja vesisahoille (Totto XVII, 12–25)

Lisäksi:

Rauni Rekonen: Uulan mylly, reitti menneisyyteen (Esko Pernun ja Paavo Heikkilän vuoropuhelu) (Totto XX, 88–96) 

Kotiseutuneuvos Esko Pernu on poissa (Totto XX, 133, Muistokirjoitus)

Suomen Kotiseutuliiton ansiomitali ja ansiomerkit

Suomen Kotiseutuliitto on myöntänyt seuraavat Kotiseututyön ansiomitalit ja ansiomerkit Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n esityksestä sen toiminnassa mukana olleille. (Luettelossa ovat mukana myös ne, jotka on mainittu pitäjänneuvoksen, kotiseutuneuvoksen ja kunniajäsenten yhteydessä): 

Suomen Kotiseutuliiton Kotiseututyön ansiomitali:

1971   Oskari Klemetti
1971   Antti Ruokanen
1989   Elli Mäkipeura
1991   Martti Autti
1991   Väinö Ylikunnari
2004   Maila Niska
2008   Esko Pernu

Tämän mitalin jako lopetettiin 2011. 

Nykyinen on Suomen Kotiseutuliiton Kotiseututyön ansiomitali:

2020 Marketta Harju-Autti

Suomen Kotiseutuliiton Kotiseututyön harrastusmitali:

1974 Väinö Ylikunnari
1974 Martti Autti
1986 Elli Mäkipeura
1989 Eedit Kiveliö
1991 Eeva Autti
1991 Leena Autti
1991 Esko Kähkönen
1991 Juho Luusua
1991 Maila Niska
1991 Helvi Roivainen
1991 Maija-Liisa Tennilä
1991 Eeva-Liisa Tolvanen
1991 Maila Niska
1991 Esko Pernu
2008 Paavo Heikkilä

Tämä mitali jäi pois käytöstä 2011. Tilalle tulivat kultainen, hopeinen ja pronssinen ansiomerkki.

Suomen Kotiseutuliiton kultainen ansiomerkki osallistumisesta kotiseututyöhön ja järjestötoimintaan pitkään ja ansiokkaasti:

2017 Veikko Vaarala
2021 Kaarlo Alaoja
2021 Pekka Ylikunnari
2022 Kerttu Oikarinen
2022 Esko Oikarinen


Suomen Kotiseutuliiton hopeinen ansiomerkki osallistumisesta kotiseututyöhön ja järjestötoimintaan pitkään ja aktiivisesti:

2017 Kaarlo Alaoja
2017 Maaret Oinas
2017 Pirjo Ylikoski
2017 Eeva-Liisa Ylinampa
2021 Matti Ansala
2021 Rainer Hiuspää
2021 Jorma Hovi
2021 Kaija Sälevä

2018 Suomen Kotiseutuliiton pronssinen ansiomerkki aktiivisesta osallistumisesta kotiseututyöhön:

Esko Oikarinen

Suomen Museoliiton huomionosoitukset

Suomen Museoliiton vapaaehtoistyön ansiomerkki merkittävästä ja pitkäjänteisestä vapaaehtoistyöstä Suomen museoliiton jäsenmuseon, Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n hyväksi tehdystä työstä:

1989 Väinö Ylikunnari
2017 Juhani Pöykkö
2017 Hannes Viiri
2017 Pekka Ylikunnari


Muut yhdistyksen toiminnan piirissä saadut huomionosoitukset

Lappi ála carte diplomi myönnetty Martti Auttille 1986.

Paistinkääntäjät  Rotisseurin käädyt lohenpaiston perinteen säilyttämisen ansioista on myönnetty 1995 seuraaville: Eeva Autti, Jari Autti, Leena Autti ja Martti Autti.

Rovaniemen kaupungin huomionosoitus kotiseututyöstä varapuheenjohtaja Marketta Harju-Auttille 9.9.2021.

Lähteet

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n arkisto 
Totto-julkaisut I–VII, Suomen Kotiseutuliitto
Suomen Kotiseutuliitto tiedonannot 20.1.2021 ja 30.8.2021.