1.7. Paistamisperinteen tulevaisuus

Varraslohen paistaminen Marjetanjuhlassa on jatkunut nyt pian 65 vuotta. Muissa tilaisuuksissa sitä  ei nykyisin paisteta eikä tarjota. Paistajien sukupolvet ovat vaihtuneet ja vaihtuvat.

Tätä menneen katsausta tehdessään varraslohityöryhmä  keskusteli myös tulevaisuudesta.  Työryhmä on sitä mieltä, että paistaminen jatkuu ainakin Marjetanjuhlassa. – Paistamisen perinnettä olisi mahdollista laajentaa niin, että järjestettäisiin esimerkiksi Marjetanpäivän alla perehdyttävä koulutus asiaan.  Asiasta kiinnostuneita toivon mukaan olisi!  

Esimerkkinä perinteen jatkumisesta olkoon Pekka Ylikunnarin perheen varraslohenpaisto.