MUSEORAKENNUKSET

Pöykkölän tila

Päärakennuksen vasemmassa päädyssä kasvaa valtava kotikuusi. Oikealla pilkahteleva punainen rakennus on puovi, jossa on esinekokoelmista koottuja näyttelyitä.

Koko laaja pihamaa on kokemisen arvoinen. Kesäisin Pöykkölän niityillä voi nähdä laiduntavia lampaita. 

Rovaniemen kotiseutumuseo kuvastaa yli sata vuotta vanhaa varakasta talonpoikaistaloa siihen kuuluvine rakennuksineen. Päärakennus, 40 metriä pitkä puovi ja kaksi aittaa kuuluivat Pöykkölän tilaan, jonka Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry osti Kemiyhtiöltä vuonna 1957. Museo avattiin yleisölle vuonna 1959.  Vuosien aikana alueelle on siirretty 13 hirsirakennusta Rovaniemen alueelta. Yksi siirretyistä rakennuksesta on paja, joka on restauroitu.

Uulan mylly

Perimätiedon mukaan Uulan mylly on rakennettu 1700-luvun lopulla. Kuva Timo Kantonen (2007) Museovirasto.

Uulan mylly on Sinetässä noin 20 kilometrin päässä kotiseutumuseosta.

1700-luvulta oleva Uulan mylly on Sinettäjoen rannalla olevalla tilalla, jonka Totto sai lahjoituksena vuonna 1962.  Yhdistys entisöi myllyn, jonka käynnistämisjuhla oli vuonna 1993. Myllyn viereen rakennettiin myöhemmin myllypirtti ja tallirakennus sekä suojakatos Sinetän vanhan vesisahan osille. 

Rauni Rekonen on kirjoittanut Uulan myllystä "reittinä menneisyyteen". Artikkelissa tuon esille palan lappilaista mikrohistoriaa [--] kahden haastateltavan kerronnassa. He kävivät vuoropuhelua omien yksityisten menneisyyden kokemustensa kanssa, ja samalla he osallistuivat yhteisön kollektiiviseen muistamiseen, josta paikallishistoria rakentuu. Nämä yksityiset muistot ovat myös sijoitettavissa osaksi Suomen tai Euroopan historiaa. Totto XX (2017)

Lue artikkeli Uulan myllystä tästä.