Rovaniemen kylät

Yhteystiedot

Lisätietoja kylistä, tapahtumista ja yhteyshenkilöistä löytyy osoitteista:

roikylat.fi/rovaniemen-kylat/

lappilaisetkylat.fi/fi/Kyläyhdistykset

Akke-hanke

AKKE-hanke  = Alueiden Kestävän Kasvun ja Elinvoiman tukemisen hanke

Lapin Liitto on 21.5.2023 myöntänyt Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:lle rahoituksen Akke-hankkeeseen  ajalle 1.5.–30.10.2023. 

Kyseessä on peräpohjalaista perinnekulttuuria ja luontokohteita ohjelmapalveluihin ja tapahtumiin -hanke on suunnittelu- ja selvityshanke. Hankkeessa kartoitetaan kyläalueittain/aluesuunnittain mahdollisia kehittämiskokonaisuuksia ja luodaan perusteita niiden toteuttamiseen. Hankkeessa on muodostettu  ensimmäiseksi kyläyhteistyöryhmä, joka koostuu kuuden kyläalueen edustajista.

Tavoitteena  on rakentaa monipuolinen toimijaverkosto eri tievarsille. Verkosto suunnittelee  aitoja ohjelma- ja tapahtumapalveluita, jotka pohjautuvat kylien erityispiirteisiin, ja joiden toteutukseen voidaan etsiä myöhemmin hankerahoituksia.

Akke-hankkeen ohjausryhmässä  Totto ry:n edustajat ovat seuraavat: Tuuli Murtorinne (sihteeri) ja palveluvastaava Katja Hack sekä Totto ry:n kummi Kaisa Laitinen (puheenjohtaja). (Johtokunnan pöytäkirja 27.5.2023, kohta 23.)