Yläkemijoki

Yläkemijoen alue sijaitsee Rovaniemen kaupungin itäosassa kantatie 81 varrella valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellussa kylämaisemassa. Alue muodostuu pääosin Kemijoen varrelle syntyneistä kylistä. Yläkemijoen keskuksena toimii Vanttauskoski 52 km päässä Rovaniemen keskustasta.

Maisema-alueen merkittävä osa muodostuu jokiuomasta ja sen jyrkistä rantatörmistä, melloista. Joella kuljettaessa ympärille rajautuu tila, jota toisaalla reunustavat korkeimmillaan 40-metriset törmät ja toisaalla loivarinteiset kylät peltoineen. Muita keskeisiä elementtejä jokimaisemassa ovat Vanttauskosken vesivoimalaitos sekä joelle kurottuva Hyypiöniemen harju. Alueen kyliä luonnehtivat Lapin sodan (1944 – 1945) jälkeen jälleenrakennetut vanhat pihapiirit sekä kumpuilevat pellot. Tätä maastonmuodoiltaan kiinnostavaa jokivartta reunustavat vaarat sekä niiden väliin jäävät suoalueet. Vaaroista korkeimmat kuuluvat Kivalojen vaarajonoon, joka ulottuu noin sadan kilometrin matkan Perämeren rannikolta maisema-alueen liepeille. Yläkemijoen historiaa on julkaistu kirjassa ”Elämää Yläkemijoen kylissä” (toim. Vesa Puuronen). Kirja kertoo kylien historiaa muinaisuudesta 1600-luvulle ja siitä edelleen 1800-luvun kautta 1900-luvulle Lapin sodan tuhoista jälleenrakennukseen ja elämään sotien jälkeen.

Yläkemijoen alueen jylhät vaarat ja runsaat vesistöt tarjoavat loistavat mahdollisuudet omatoimiseen luonnossa liikkumiseen. Retkeilijä löytää Auttikönkään, Kivaloiden ja Kaihuanvaaran vaihtelevista maastoista retkeilyreittejä ja luontopolkuja, jotka johdattavat vanhoihin metsiin ja harvinaisiin lehtoihin. Kaihuajärvi hiekkarantoineen tarjoaa erinomaiset puitteet uimiseen ja auringonottoon. Yläkemijoen ympäristön kalaisat vedet ovat kalastajien suosiossa ympäri vuoden. Tunnusomaista kylille on markkinaperinne, jota vaalitaan vuosittain. Juotasniemen alueelta on löydetty vanhoja kivikautisia esineitä. Alue sijaitsee vanhalla kauppareitillä. Perinteiset käsityötaidot ja kansanparannus ovat edelleen voimissaan.

Kylien järjestötoiminnasta vastaavat kyläyhdistykset, monet järjestöt, urheiluseurat, metsästys- ja kalastusseurat ja maamiesseurat sekä kalastusosakaskunta.

Yhteystiedot

Lisätietoja kylistä, tapahtumista ja yhteyshenkilöistä löytyy osoitteista:

roikylat.fi/rovaniemen-kylat/

lappilaisetkylat.fi/fi/Kyläyhdistykset

Yläkemijoki-esite

Yläkemijoen kylät:

 • Saarenkylä
 • Koskenkylä
 • Vaarala
 • Oikarainen
 • Tennilä
 • Viirinkylä
 • Vanttauskoski
 • Vanttausjärvi
 • Pekkala
 • Pirttikoski
 • Juotasniemi
 • Autti
 • Pajulampi