Sodankyläntien suunta

Sodankyläntien alue kaupungin harvaan asuttua maaseutua. Se sijaitsee Rovaniemeltä Sodankylän ja Kemijärven suuntaan. Lähimpänä Rovaniemeä on Olkkajärvi ja etäisin kylä on Niesi. Sodankyläntien alueen asutus on pääosiltaan sijoittunut Vikajärvelle ja Olkkajärvelle.

 Alueen kylissä on runsaasti hyviä marja-, kalastus- ja retkeilypaikkoja, luontopolkuja ja kelkkareittejä tulistelupaikkoineen ja uimarantoineen. Kylistä on löydettävissä vaiettuja sota-ajan jälkiä. Misin kylällä sijaitsee Misin Metsätorppa, jossa järjestetään kesällä tansseja, kirpputoreja ym. yhteisiä tapahtumia. Misin Majatalo on entinen kyläkoulu, jossa on mahdollisuus majoitukseen, ruokailuun ja vaikkapa karaokeiltaan. Vaattunkikönkäällä on esteetön luontopolku. Erityinen alue on Pilpasen aarnialue, joka sijaitsee Perunkajärven kaakkoispäässä. Tiainen-Käyrämön kylissä on kiinnostuttu järjestämään kulttuuripäiviä, joissa tuodaan esille tunturin kaikuja ja kievarimuistoja. Sodankyläntien ruskamarkkinoita toteutetaan Sodankyläntien kylien kanssa yhteistyössä. 

Yhteystiedot

Lisätietoja kylistä, tapahtumista ja yhteyshenkilöistä löytyy osoitteista:

roikylat.fi/rovaniemen-kylat/

lappilaisetkylat.fi/fi/Kyläyhdistykset

Sodankyläntien suunnan kylät: 

 • Olkkajärvi
 • Norvajärvi
 • Vikajärvi
 • Vika
 • Misi
 • Alanampa
 • Ylinampa
 • Perunkajärvi
 • Tiainen
 • Käyrämö
 • Niesi