Ounasjoki

Ounasjoen suunnalla kylät ovat ryhmittyneet Ounasjoen rannoille, Sinetästä Pelloon johtavan kantatie 83:n ja Meltauksesta Pellon suuntaan kulkeva kantatie 935:n varrella. Alaounasjoen palvelukylässä Sinetässä on monipuoliset palvelut. Kauppa ja huoltoasema palvelevat kyläläisten lisäksi vilkasta ohikulkuliikennettä. Yläounasjoen palvelukylä on Meltauksessa noin 60 km Rovaniemen keskustasta.

Ounasjoki on pisin kokonaan maamme rajojen sisällä virtaavista rakentamattomista joista. Jokivarsi on maisemaltaan vaihteleva. Könkään ja Kaukosen kylät sekä Ounasjokivarsi Molkokönkään ja Sinetän välillä on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaiksi maisemakokonaisuuksiksi. Ounasjoen varrella on edustavia tulvaniittyjä ja tulvametsiä. Jokisuisto on myös linnustollisesti arvokas alue. Porokari on virkistävä ja rauhoittava pysäkki matkalla pohjoiseen. Siellä on outoa taikaa ja pyhyyden tunnetta, minkä aiheuttaa yhteys pohjoisten olosuhteiden muovaamaan luontoon ja muinaisten asuinpaikkojen jäänteisiin.

Yläounasjoen alueella on kylittäin vilkasta yhdistys- ja kylätoimintaa sekä epävirallisia kerhoja.  Teatterinharrastajat järjestävät vuosittain teatteritapahtuman. Kylä- ja metsästysseuratoiminta ovat yleisimpiä vapaa-ajantoimintoja. Alueella toimii useampia epävirallisia kerhoja, esim. ”mummokerhot” Meltauksessa ja Lohinivassa. Seurakunta järjestää kerhoja lapsille ja ikääntyville diakonia- ja kotiseutupiiritoimintaa. Meltauksen VPK toimii vireästi Patokoskella lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Huomiota kiinnitetään erityisesti lasten ja nuorten sekä kotona asuvien ikääntyneiden lähiliikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin. Osa lasten ja nuorten vapaa-ajan aktiviteeteista järjestetään sukupolvien kohtaamisina. Tämä vahvistaa myös ikääntyvien osallisuutta ja luo osaltaan edellytyksiä toimintakyvyn säilymiselle.

Yhteystiedot

Lisätietoja kylistä, tapahtumista ja yhteyshenkilöistä löytyy osoitteista:

roikylat.fi/rovaniemen-kylat/

lappilaisetkylat.fi/fi/Kyläyhdistykset

Ounasjoen suunnan kylät: 

 • Ylikylä
 • Nivankylä
 • Sinettä
 • Lehtojärvi
 • Sonka
 • Palojärvi
 • Mäntyjärvi
 • Tapionkylä
 • Marraskoski
 • Törmänki
 • Marrasjärvi
 • Patokoski
 • Suopajärvi
 • Meltaus
 • Perttaus
 • Osma
 • Mitkasvaara
 • Tolonen
 • Jääskö
 • Maijanen
 • Porokari
 • Lohiniva