Mestarit ja kisällit -hanke 2019-2020


Rovaniemen Totto ry aloitti yhteistyön Ounasrinteen koulun 5D - luokan kanssa Kotiseutuliiton ja Suomen kulttuurirahaston valtakunnallisessa Mestarit ja kisällit-suurhankkeessa.

Hankkeen sisällöstä:

Mestarit & kisällit -hanke on Suomen Kotiseutuliiton ja Suomen Kulttuurirahaston valtakunnallinen suurhanke, jossa luodaan uusi katse kotikulmiin! Lapset, nuoret ja eläkeikäiset kutsutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan näköistään toimintaa yhdessä – oppimaan toinen toisiltaan paikalliskulttuurista, menneestä ja tästä päivästä.

Hankkeessa paikalliset kotiseutu- ja kyläyhdistykset, kulttuuriperintö- ja kuntatoimijat järjestävät toimintaa, jossa eri-ikäiset yhdessä tutustuvat paikallisiin perinteisiin. Oppimalla toinen toistensa kulttuurista, taidoista ja kokemusmaailmasta voidaan hoksata, että yhteisillä kotikulmilla jokainen on asiantuntija!

Mestarit & kisällit -toiminnalla tuetaan lasten ja nuorten osallisuutta omaan yhteisöönsä ja heidän kiinnittymistä kotiseudulleen. Ryhmissä mahdollistetaan eri-ikäisten kohtaaminen yhteisillä kulmilla – yhdessä paikalliskulttuuria esiin nostaen ja uutta luoden.


Lue Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry Mestarit & kisällit –hankkeen toimijana 2019 – 2020 RAPORTTI tästä.