Aineistojen lahjoittaminen ja kokoelmaohjelma


Rovaniemen kotiseutumuseo tallentaa rovaniemeläistä talonpoikais- ja käyttöesineistöä sekä maatalouteen liittyviä välineitä ajalta ennen toista maailmansotaa. Kokoelmissa on noin 4 800 museoesinettä, 19 museorakennusta, lähes 6 000 valokuvaa, arkistoaineistoa sekä av-materiaaleja.

Sotien jälkeiseen aikaan tai Rovaniemen ulkopuolelle liittyvän aineiston ollessa kyseessä kannattaa olla yhteydessä Lapin maakuntamuseoon. Valokuvissa ja arkistoaineistoissa aihe- ja aikarajaus on sama kuin esineistössä.

Kotiseutumuseon säilytystilat eivät takaa tekstiilien pitkäaikaista säilymistä, joten tekstiililahjoitukset on suositeltavaa ohjata Lapin maakuntamuseoon.

Museoon vastaanotettavan aineiston on täytettävä seuraavat kriteerit:

1. Lahjoituksen tai oston kohteen (esineen) tulee sopia museon toimialaan ja kokoelmiin niitä täydentävästi.

2. Lahjoituksella tai oston kohteella tulee olla historiallista merkitystä.

3. Lahjoituksen tai oston kohteen taustatietojen tulee olla mahdollisimman laajat tai selvitettävissä olevat. Taustatiedoilla tarkoitetaan kaikkea mahdollista esineeseen ja sen vaiheisiin liittyvää asiaa: milloin ja missä esine on valmistettu, milloin ja missä esinettä on käytetty, kuka esineen on valmistanut ja kuka sitä on käyttänyt. Myös muut esineeseen liittyvät taustatiedot ovat kiinnostuksen kohteena.

4. Lahjoituksen tai oston kohteen tulee olla hyvässä kunnossa. Kokoelmiin ei oteta vastaan huonokuntoisia tai täysin taustatietoja vailla olevia esineitä. Suuria koneita tai muita suurikokoisia esineitä otetaan vastaan erittäin harkitusti, sillä säilytystiloja on rajallisesti.

Rovaniemen kotiseutumuseossa noudatetaan esinekokoelmien kartuttamisessa seuraavia käytänteitä:

Aineiston luovuttamisesta tulee sopia etukäteen museon edustajan kanssa; Hannu Hakanpää, email: hannu.hakanpaa@pp.inet.fi tai puh. 040 514 039. 

Luovutetusta aineistosta laaditaan luovutussopimus, jolla luovutettu aineisto siirtyy Rovaniemen kotiseutumuseon omaisuudeksi. Museo voi tehdä aineistosta tarvittaessa poistoja, siirtää niitä käyttökokoelmaansa tai siirtää niitä muiden museoiden tai arkistojen kokoelmiin. Rovaniemen kotiseutumuseo saa julkaista halutessaan ko. aineiston Internetissä, sekä käyttää sitä näyttely- ja julkaisutoiminnassaan. Tämä voi sisältää myös Internet-näyttelyitä. Lisäksi allekirjoituksellaan luovuttaja vakuuttaa, että hänellä on oikeus siirtää luovutettavan aineiston omistusoikeus Rovaniemen kotiseutumuseolle. 

Rovaniemen kotiseutumuseo ei ota vastaan pitkäaikaisia talletuksia, eli deponointeja, eikä sellaisia lahjoituksia, joihin liittyy erityisehtoja (esim. pysyvästä esillä pitämisestä).


Rovaniemen kotiseutumuseon kokoelmaohjelma


Kotiseutuyhdistyksen toiminta-ajatus ja kokoelmatyötä määrittävät tekijät 

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n toiminta-ajatuksena on toimia aktiivisesti ja verkostoituen alueellisesti laajalla toiminta-alueellaan tekemällä kokonaisvaltaista kulttuuriperintötyötä, joka lisää osaltaan maaseudun elinvoimaa.  Yhdistys tukee kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja ympäristöjen sekä suojeltujen rakennusten ja kohteiden säilyttämistä sekä niiden kestävää hyödyntämistä. Yhdistys vahvistaa yhteistä rovaniemeläistä identiteettiä lisäämällä kotiseututietoisuuden ja perinteiden arvostamista.

Yhdistys ylläpitää Rovaniemen kotiseutumuseota Pöykkölässä sekä Uulan myllyä ja myllypirttiä Sinetässä.  Kotiseutumuseosta kehitetään kaikenikäisiä kiinnostava ja tunnettu perinnekulttuurin elämys- ja oppimiskeskus kahdeksan vuodenajan ohjelmapalvelujen viitekehyksessä museaaliset arvot ja vaatimukset huomioon ottaen. 

Lue kokoelmaohjelma tästä.