2021

Johtokunta 

Esko Oikarinen, puheenjohtaja  040 706 8074

Marketta Harju-Autti, varapj.  040 845 3576

Matti Ansala  040 718 0178

Hannu Hakanpää  040 514 0391

Päivi Hanni-Vaara  040 710 6397

Jorma Hovi  050 349 9260

Kaija Sälevä  040 756 9042

Johtokunnan ulkopuoliset

Kerttu Oikarinen, sihteeri  040 571 5514

Kaarlo Alaoja, rahastonhoitaja  040 502 2752

Hankepäällikkö

Kristiina Lehtonen  040 325 2017Toimikunnat 


TALOUSTOIMIKUNTA

Matti Ansala, puheenjohtaja, puh. 040 718 0178
Heikki Alaluusua, Juhani Juuruspolvi, Antti Jääskeläinen, Esko Lotvonen, Esko Oikarinen ja Tuomo Pekkala.KIINTEISTÖTOIMIKUNTA

Jorma Hovi, puheenjohtaja, puh. 050 349 9260
Kaarlo Alaoja ja Heikki Alaluusua. 

Tarvittaessa kuullaan Lapin maakuntamuseon rakennusperinteen asiantuntijaa Jani Hiltusta. 

Talkooporukka:

Kaarlo Alaoja, puheenjohtaja, puh. 040 502 2752
Sauli Luiro, Heikki Mäntyniemi, Veikko Vaarala ja Jukka Ylimartimo sekä lisäksi noin 10 talkoolaista.

Perinnetyön menetelmien osaamisryhmä:

Marko Korkeasalo ja Pekka Ylikunnari. 

Tarvittaessa kuullaan Lapin maakuntamuseon rakennusperinteen asiantuntijaa Jani Hiltusta.MUSEOPALVELUTOIMIKUNTA

Kerttu Oikarinen, puheenjohtaja, puh. 040 571 5514
Hannu Hakanpää, Ulla Kangasniemi, Kristiina Lehtonen, Pauli Niemelä, Petra Paloniemi, Kaija Sälevä, Airi Tuomivaara ja Pirjo Ylikoski. 

Kokoelmajaos:

Hannu Hakanpää, puheenjohtaja, puh. 040 514 0391
Kristiina Lehtonen, Kerttu Oikarinen ja Sirkka Veikkolainen. 

Tarvittaessa kuullaan Lapin maakuntamuseon kokoelma-asiantuntijaa Heidi Pelkosta.

Perinnekasvitarhajaos:

Airi Tuomivaara, puheenjohtaja, puh. 040 730 6882
Mari Ekman, Mervi Löfgren, Marketta Melakari ja Pirjo Ylikoski sekä kutsuttaessa yhteistyötahojen edustajia. 

Saunavastaavat:

Pauli Niemelä, Ari Geselle ja Sauli Luiro.


VIESTINTÄTOIMIKUNTA

Marketta Harju-Autti, puheenjohtaja, puh. 040 845 3576
Mari Ekman, Hannu Hakanpää, Rainer Hiuspää, Mervi Löfgren ja Kaija Sälevä. 

Digi-ryhmä: Kaija Sälevä, puheenjohtaja, Katja Hack, Outi Kähkönen ja Mervi Löfgren Autti.EMÄNNISTÖ

Pirjo Ylikoski, puheenjohtaja, puh. 040 520 4938
Kaisa Haverinen, Merja Jolanki, Armi Luiro, Anneli Matero, Eila Niemi, Helena Pekkala, Tuulikki Timonen ja Ulla Ylikunnari. 


ANSIOMERKKIRYHMÄ         

Esko Oikarinen, puheenjohtaja, Kaarlo Alaoja ja Pekka Ylikunnari. TALONMIESPARISKUNTA

Sauli Luiro  040 094 1444
Armi Luiro  040 845 2580