Yhdistyksen organisoituminen 2020


Kotiseutuyhdistyksen organisaatio toimikuntineen ja toimikuntien alla toimivat jaokset ja vastaavat on esitetty seuraavassa kuviossa. Organisaation kaikilla tasoilla kiinnitetään erityistä huomiota talkooväkeen ja talkoolaisten rekrytointiin.

Johtokunta 2020


Esko Oikarinen pj., Marketta Harju-Autti varapj., Matti Ansala, 
Hannu Hakanpää, Päivi Hanni-Vaara, Jorma Hovi ja Kaija Sälevä

Sihteeri Kerttu Oikarinen

Hankepäällikkö Kristiina Lehtonen


Toimikunnat 2020


TALOUSTOIMIKUNTA

Matti Ansala pj., Heikki Alaluusua, Juhani Juuruspolvi, Antti Jääskeläinen, 
Esko Oikarinen ja Tuomo Pekkala


KIINTEISTÖTOIMIKUNTA

Jorma Hovi pj., Kaarlo Alaoja ja Heikki Alaluusua. Tarvittaessa kuullaan Lapin maakuntamuseon rakennusperinteen asiantuntijaa.

                       Talkooporukka:

                        Kaarlo Alaoja pj., Sauli Luiro, Heikki Mäntyniemi, Veikko Vaarala ja
                       Jukka Ylimartimo. Lisäksi noin 10 talkoolaista.

                        Perinnetyön menetelmien osaamisryhmä:

                        Marko Korkeasalo ja Pekka Ylikunnari. 
                        Tarvittaessa kuullaan Lapin maakuntamuseon rakennusperinteen
                        asiantuntijaa.


MUSEOPALVELUTOIMIKUNTA

Kerttu Oikarinen pj., Pirjo Ahvonen, Hannu Hakanpää, Ulla Kangasniemi, Kristiina Lehtonen, Petra Paloniemi, Kaija Sälevä, Airi Tuomivaara ja saunavastaava.

                          Kokoelmajaos:

                          Hannu Hakanpää, Kristiina Lehtonen, Kerttu Oikarinen, Sirkka
                          Veikkolainen ja Sisko Ylimartimo. 
                          Tarvittaessa kuullaan Lapin maakuntamuseon kokoelma-
                          asiantuntijaa.

                           Etsitään talkoolaisia: esim. opiskelijoita harjoitteluun
                           korkeakouluista.

                           Perinnekasvitarhajaos:

                            Airi Tuomivaara pj., Mari Ekman, Mervi Löfgren, Marketta
                            Melakari ja Pirjo Ylikoski.
                            Kutsuttaessa yhteistyötahojen edustajia.

                            Talkoolaiset: Marjaliisa Seppänen ja Irja Mäkitalo, lisäksi etsitään
                             lisää talkoolaisia.

                             Saunavastaava:

                             Saunavastaava ja saunan lämmittäjät nimetään myöhemmin.

                             Ohjelmapalvelujaos:

                              Kristiina Lehtonen pj., Helena Pekkala, Irja Mäkitalo, Raija Setälä                                 ja Päivi Hanni-Vaara. 
                              Kutsuttaessa yhteistyötahojen edustajia. 
                              Etsitään talkoolaisia.


VIESTINTÄTOIMIKUNTA

Marketta Harju-Autti pj., Mari Ekman, Hannu Hakanpää, Rainer Hiuspää, Mervi Löfgren ja Kaija Sälevä.

Etsitään talkoolaisia: Lapin AMK/MTI opiskelijat.


EMÄNNISTÖ

Pirjo Ylikoski pj., Kaisa Haverinen, Armi Luiro, Anneli Matero, Eila Niemi, Helena Pekkala, Tuulikki Timonen ja Ulla Ylikunnari. Etsitään talkoolaisia.


ANSIOMERKKIRYHMÄ

Esko Oikarinen pj, Kaarlo Alaoja ja Pekka Ylikunnari


TALONMIESPARISKUNTA

Sauli ja Armi Luiro