2022

Kotiseutuyhdistyksen organisaatio toimikuntineen ja toimikuntien alla toimivat jaokset ja vastaavat on esitetty seuraavassa kuviossa. Organisaation kaikilla tasoilla kiinnitetään erityistä huomiota talkooväkeen ja talkoolaisten rekrytointiin.

Johtokunta 2022

Esko Oikarinen, puheenjohtaja  040 706 8074

Marketta Harju-Autti, varapj.  040 845 3576

Matti Ansala  040 718 0178

Hannu Hakanpää  040 514 0391

Päivi Hanni-Vaara  040 710 6397

Jorma Hovi  050 349 9260

Kaija Sälevä  040 756 9042

Johtokunnan ulkopuoliset

Kerttu Oikarinen, sihteeri  040 571 5514

Kaarlo Alaoja, rahastonhoitaja  040 502 2752

Palveluvastaava

Katja Hack 040 325 2017
Kirjanpitoa hoitava tilitoimisto

Tili-Ollilat Ky / Jukka Ollila 

Toimikunnat 2022

TALOUSTOIMIKUNTA

Matti Ansala, puheenjohtaja, puh. 040 718 0178
Heikki Alaluusua, Juhani Juuruspolvi, Antti Jääskeläinen, Esko Lotvonen, Esko Oikarinen ja Tuomo Pekkala.

KIINTEISTÖTOIMIKUNTA

Jorma Hovi, puheenjohtaja, puh. 050 349 9260
Kaarlo Alaoja ja Heikki Alaluusua. 

Lapin maakuntamuseon amanuenssi Jani Hiltusta. 

Talkooporukka ja asiantuntijaryhmä

Kaarlo Alaoja, vastaava, puh. 040 502 2752
Sauli Luiro, Heikki Mäntyniemi, Väinö Salow, Veikko Vaarala ja Pekka Ylikunnari ja noin 10 muuta henkilöä.

Perinnetyön menetelmien osaamisryhmä:

Pekka Ylikunnari, Väinö Salow ja Marko Korkeasalo. 


MUSEOPALVELUTOIMIKUNTA

Kerttu Oikarinen, puheenjohtaja, puh. 040 571 5514
Hannu Hakanpää, Ulla Kangasniemi, Kristiina Lehtonen, Petra Paloniemi, Kaija Sälevä, Airi Tuomivaara, Pirjo Ylikoski ja Pauli Niemelä. 

Kokoelmajaos:

Hannu Hakanpää, puheenjohtaja, puh. 040 514 0391
Mervi Löfgren Autti, Kerttu Oikarinen, Hanna-Maija Sandqvist ja Sirkka Veikkolainen.

Perinnekasvitarhajaos:

Airi Tuomivaara, puheenjohtaja, puh. 040 730 6882
Mari Ekman, Mervi Löfgren Autti, Marketta Melakari, Kaija Sälevä ja Pirjo Ylikoski. 

Saunavastaava ja hänen varamiehensä:

Pauli Niemelä (vastaava), Ari Geselle ja Hannu Hakanpää.

VIESTINTÄTOIMIKUNTA

Marketta Harju-Autti, puheenjohtaja, puh. 040 845 3576
Mari Ekman, Hannu Hakanpää, Rainer Hiuspää, Outi Kähkönen ja Kaija Sälevä. 

Digi-ryhmä: Kaija Sälevä, puheenjohtaja, Outi Kähkönen ja Kerttu Oikarinen. Tarvittaessa Digi-ryhmää täydennetään myöhemmin. 

EMÄNNISTÖ

Pirjo Ylikoski, puheenjohtaja, puh. 040 520 4938
Kaisa Haverinen, Armi Luiro, Anneli Matero, Helena Pekkala, Tuulikki Timonen ja Ulla Ylikunnari. 

TALONMIES

Pauli Niemelä 040 094 9070