PERINNEPULMIEN RATKAISU - toimintamalli museo-opastukseen 2018-2019

Rovaniemen kotiseutumuseolla testattiin ”Suutarin tarinaa” museo-opastuksena. Rovaniemen matkailuoppaiden Kaija Sälevä kertoi suutarin työstä ja välineistä. Mukana myös kyläsuutarin poika Martti Niemi.

Hankkeen tarkoituksena on Rovaniemen kotiseutumuseon, Lapin metsämuseon, Rovaniemen matkailuoppaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden sekä valittujen asiakaskohderyhmien kanssa tuottaa museo-opastukseen uusi toimintamalli, joka pohjautuu pulmapeleissä käytettyihin pulmien ratkaisuun.

Rahoitus hankkeelle on saatu Museovirastolta, joka myönsi avustusta kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin.  

Hankevastaava Kristiina Lehtonen, Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry, p. 040 183 9909
Hanketyöntekijä Maria Nurmela, Lapin Metsämuseo, p. 040 721 6637


Hankkeesta tarkemmin:

Hankkeen tarkoituksena on Rovaniemen kotiseutumuseon, Lapin metsämuseon, Rovaniemen matkailuoppaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden sekä valittujen asiakaskohderyhmien kanssa tuottaa museo-opastukseen uusi toimintamalli, joka pohjautuu pulmapeleissä käytettyihin pulmien ratkaisuun. Perinnepulmia ratkaistaessa kulttuuriperintö siirtyy sukupolvelta toiselle ja samalla mahdollistuu kehityskulkujen vertailu nykypäivään.

Hankkeessa järjestetään suunnittelutyöpajoja yhteistyökumppaneille ja pulmatyöpajoja asiakaskohderyhmille. Pulmatyöpajoihin ja palvelumuotoilun prosessiin osallistuvia asiakaskohderyhmiä ovat lapset ja nuoret vanhempiensa ja isovanhempiensa kanssa sekä erityisryhmistä muistisairaat avustajiensa kanssa. Museo-opastuksen uuden toimintamallin yleinen testaus järjestetään Rovaniemen kotiseutumuseolla ja Lapin metsämuseolla. Tapahtumaan pyritään saamaan mukaan myös matkailijoita.

Rahoitus hankkeelle on saatu Museovirastolta, joka myöntää avustusta kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin. 

Yhteistyö eri organisaatioden kanssa tarkoittaa käytännössä sitä, että saamme niiden  kautta (asiakkaita/jäseniä/henkilökuntaa) testiryhmiksi pulmatyöpajoihin ja suunnittelutyöpajaan. Testiryhmät saavat uusia elämyksellisiä kulttuuriperintökokemuksia museoissa maksutta ja voivat rakentavilla palautteillaan olla mukana kehittämässä ainutlaatuisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta. 


Lapin Kansa, LAPPI PUHUU -palsta 30.8.2018