Rovaniemen kotiseutumuseo. Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry

Totto pitää yllä Rovaniemellä Pöykkölässä sijaitsevaa kotiseutumuseota, sata vuotta vanhaa varakasta talonpoikaistaloa. Myös Uulan Mylly Sinetässä on Toton hallussa.

Toton tarkoituksena on kotiseutuhengen ylläpitäminen ja kotiseututietouden lisääminen.

Totto tallentaa Rovaniemen seudun menneisyydestä ja sen asukkaiden elämästä kertovaa esineistöä sekä tieto- ja kuva-aineistoa.

Totto säilyttää perinteitä, arvostaa historiaa sekä harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa.

Totto järjestää kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä ja talkoita.

Totto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja yhdistyksen tarkoitusta koskevissa asioissa.

 

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry
Pöykköläntie 4, 96400 Rovaniemi


Puheenjohtaja
Esko Oikarinen
040 7068074                                                                                              

sähköposti: rovaniementotto@gmail.com

Facebook-sivut