Digitaalisuuden edistäminen

Digitalisaation avulla voidaan museoihin lisätä elämyksellisyyttä. Kotiseutuyhdistys on viime vuosina ottanut askeleita kohti digiaikaa. Elävän museon markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa on onnistuessaan nopea tunnettuuden lisäämisen keino. Digitalisoitumisen ja kotiseutumuseon käytön uusien mallien toivomme kutsuvan Sinut museovierailuille ja houkuttelevan tulemaan mukaan myös vapaaehtoistyöhön. Perinne- ja kotiseututyö on arvokas hyvinvointia lisäävä harrastus.