Hävitys nostatti kiinnostuksen kotiseututyöhön

Näkymä Maantiekadulta (ny. Valtakatu) Lapin sodan jälkeen, 1944-1945. Kuva: Werner Öhrling / Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry.

Ennen toisen maailmansodan hävitystä Rovaniemellä ei ollut elintä, joka olisi kerännyt tai tallentanut vanhaa kansanomaista perinnettä. Rovaniemeläisten palatessa evakosta kotiseudulleen heitä kohtasi lohduton näky. Itse kauppala oli lähes kokonaan tuhottu kuten useimmat maalaiskunnan kylistä. Vanha ja arvokas rakennusperinne oli hävinnyt.

Kotiseutuyhdistyksen perustaminen oli Rovaniemellä vireillä jo 1940-luvun loppupuolella. Hankkeet eivät kuitenkaan johtaneet silloin tulokseen. Vasta sodan tuho nostatti laajempien piirien kiinnostuksen kotiseututyötä kohtaan.

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n perustava kokous pidettiin Rovaniemen kauppalan kirjastossa syyskuun 7. päivä 1951. Johtaja Frans Hannin esityksestä yhdistyksen nimeksi päätettiin yksimielisesti Totto. Se on ikivanha peräpohjalainen nimitys merkinantotulelle, jolla varoitettiin asukkaita vihollisen tulosta.

Perustavassa kokouksessa oli läsnä 13 henkeä. Yhdistyksen toimialueeksi tuli Rovaniemen kauppala ja maalaiskunta. Toiminnan tarkoitus määriteltiin yhdistyksen sääntöjen toisessa pykälässä: yhdistyksen tarkoituksena on syventää rakkautta ja kiintymystä tähän kotiseutualueeseen, edistää yhteishenkeä sekä tallettaa näiden alueiden menneisyyttä ja sen asukkaitten entistä elämää valaisevaa esineistöä ja siihen liittyvää tieto- ja kuva-aineistoa, suojella toimialueensa historiallisia ja kulttuurimuistoja sekä luontoa, herättää paikkakunnan väestössä harrastusta seudun entisyyttä ja erikoisluonnetta kohtaan sekä kehittää näiden alueiden henkistä ja taloudellista vaurastumista. Toton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kirjastonhoitaja Matti Perunka.

Yhdistyksen ensimmäiseen johtokuntaan kuuluivat maanviljelijä Aapo Narkaus, hammaslääkäri Viola Kuoksa-Wave, maanviljelijä Otto Korkalo, agronomi Mikko Ruokanen, asentaja Olavi Pohjola, taloustirehtööri Eenokki Piippola ja tarkastaja Väinö Ylikunnari.

Kirjoittanut Antti Ruokanen (Totto V)


Lue vielä
Totto ry 70 vuotta, koostanut Marketta Harju-Autti

Marketta Harju-Auttin koostama museon historiikki 
Esitetty Marjetanjuhlassa 23.7.2017.

Päivi Rantanen: Näin perustettiin Rovaniemen Totto ry

Lyhytfilmi Rovaniemi - Lapin keskus

Totto-julkaisut

Lisää tietoa Toton yhdistysarkistosta, joka sisältää asiakirjoja yhdistyksen perustamisesta 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle. Arkistossa on johtokunnan ja vuosikokousten pöytäkirjoja, toimintakertomuksia, avustusanomuksia ja -päätöksiä, kirjeitä sekä yhdistyksen alkuvuosien tiliasiakirjoja.

Näkymä Rovaniemelle yli Ounaskosken, 1915-1922. Kuva Iikka Paavalniemi / Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry.