VARRASLOHEN PAISTAMINEN, Kemijoen lohen tarinaa

Alkusanat

Tausta

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry täytti 70 vuotta 7.9.2021. Juhlan kunniaksi julkaistiin toukokuussa 2021 Totto XXI; sen lisäksi kotisivuille otettiin toimintakertomuksista vuosikymmenittäin poimintoja otsikolla Seitsemän ajatusviivaa  - Seitsemän vuosikymmentä. Moni asia tietysti vaatisi täydentämistä ja lisäämistä.  Yksi niistä on varraslohen paistaminen vanhaan Kemi- ja Ounasjokivartiseen tapaan.  Se on ollut Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n Marjetanjuhlan ohjelmassa kesästä 1958 lähtien, siis  64 vuotta. Lohta on paistettu vartaassa myös muissa tilaisuuksissa,  museon ulkopuolellakin.  Paistajat ovat saaneet taidoistaan ja perinteen säilyttämisestä huomionosoituksia. Tietoja on tallennettuina  Lapin ruokaperinteen kirjoihin 1980-luvulta lähtien.  

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n johtokunta päätti kokouksessaan 26.4.2022 selvittää varraslohen paistamisen historiaa tuleviin Rovaniemen valtakunnallisiin kotiseutupäiviin 9.–11.9.2022 mennessä. Tehtävään se nimesi työryhmän, johon tulivat seuraavat: Kaarlo Alaoja, Rainer Hiuspää, Pekka Ylikunnari ja amanuenssi Heidi Pelkonen Lapin maakuntamuseosta sekä puheenjohtajaksi Marketta Harju-Autti.

Työryhmä määritteli tavoitteekseen kerätä kaiken varraslohen paistamisesta julkaistun  ja tallennetun tiedon, myös ennen Marjetanjuhlien aikaa. Mukaan tulivat kirjallisuus, valokuvat ja muut tallenteet. Keskeisen osan muodostaa Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n toiminnassa kertynyt aineisto. Selvityksen nimeksi tuli VARRASLOHEN PAISTAMINEN, Kemijoen lohen tarinaa.  – Näin se liittyy Rovaniemen kotiseutumuseon kalastusosaston näyttelyyn Kemijoen lohen tarina.

Julkaiseminen

Tavoitteensa mukaan varraslohityöryhmä julkaisee keräämänsä aineiston yhdistyksen vuosipäivänä 7.9.2022 Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n kotisivuilla.  Tietoja  ja tallenteita voidaan lisätä sivuille myöhemminkin. Samaan aikaan Elävän perinnön wikiarkistoon julkaistaan samat tiedot, tosin suppeammassa muodossa.

Rovaniemen valtakunnallisen kotiseutupäivien aikana Rovaniemen kotiseutumuseolla järjestetään Sadonkorjuumarkkinat. Niiden alussa 10.9.2022 klo 10 alkaa rannalla Lohikuopassa varraslohen paistonäytös. Paistopaikalla on tavattavissa entisiä ja nykyisiä paistajia. Siellä on nähtävissä taulu,  joka markkinoiden jälkeen siirretään puovin yläkertaan kalastusnäyttelyyn.

Päärakennuksen  porstuassa on näyttöruudulla nähtävissä varraslohen paistosta tehtyjä videotallenteita. Pirtin näyttelyssä on esillä vartaita,   asiaa koskevia julkaisuja ja kuvia. Esillä on  myös paistoperinteen säilyttämisestä annettuja huomionosoituksia.

Kiitokset

Lämmin kiitos  kaikille panoksestanne varraslohiperinteen  selvittämisessä! Professori Janne Vilkunalle kiitos akateemikko Kustaa Vilkunan tekstien ja kuvien  julkaisuluvasta! Lapin maakuntamuseon kuva-arkistonhoitaja Anni Arviolle kiitos vanhoista kuvista ja kiitos negatiivien skannaamisesta sekä TV-tallenteiden vastaanottamisesta! TVI:n ja TV2.n arkistolle kiitos tallenteiden lähettämisestä!  Suomen Kalakirjastolle ja Suomen murteiden sanakirjan arkistolle kiitos  1930-luvun kuvien käyttöluvista! Kiitos Paistinkääntäjien Lapin Voutikunnan puheenjohtaja Martti Kotakorva huomionosoitusten tietojen tarkistamisesta ja järjestön logon käyttöluvasta! Keittiömestari Tapio Soinnun perheelle kiitos kuvien julkaisuluvasta!

Suuret kiitokset varraslohityöryhmälle: Kiitos Pekka Ylikunnarille asiantuntemuksestasi ja isäsi Väinö Ylikunnarin ottamista kuvista ja uusistakin kuvista!  Kiitos Rainer Hiuspää omista kuvistasi ja videoista sekä muiden kuvien saattamisesta julkaisukuntoon ja  muista kopioinneista! Kiitos  Kaarlo kokemuksistasi, tiedoistasi ja muusta osuudestasi! Heidi,   kiitos panoksestasi kokonaisselvityksessä ja erityisesti tietojen tallentamisesta wikiarkistoon. Kiitos emäntämme Pirjo Ylikoski, että luovutit perinneruokakirjallisuutesi ryhmän käyttöön.

Lämmin kiitos Leena Autti, Hannele Autti ja Jari Autti, että olette mukana tässä yhteistyössä! Kiitos Martti Auttin tekstin julkaisuluvasta sekä kuvien ja huomionosoitusten tuomisesta pirtin näyttelyyn. Kiitos, että olette luvanneet tulla  paikalle!

Kiitos graafikko Minna Kurttila varraslohitaulun tekemisestä, Totto ry:n taloustoimikunta, kiitos sen rahoittamisesta! Kotisivujemme ylläpitäjälle Outi Kähköselle lämmin kiitos siitä, että saimme keräämämme aineiston kotisivuillemme  suunnitelmamme mukaan!

Varraslohityöryhmä kiittää ja toivoo arvokkaalle perinteelle hyvää menestystä!

Rovaniemellä Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n perustamisen 71-vuotispäivänä 7.9.2022,  Rovaniemen valtakunnallisten kotiseutupäivien ja Sadonkorjuumarkkinoiden kynnyksellä.


Marketta Harju-Autti
Totto ry:n varapuheenjohtaja
varraslohityöryhmän puheenjohtaja