4. Varraslohi yleiseen tietoon

4.1. Tähän mennessä tapahtunutta

Kotiseutuyhdistyksen Rovaniemen Totto ry:n varraslohi perustuu vanhaan kemijoki- ja ounasjokivartiseen kypsennystapaan. Paistamisperinteen jokivarsilla lopetti se, että lohta ei enää ollut pyydettävissä vuoden 1948 jälkeen. Ainakin osa pyynti- ja mahdollisista paistovälineistä tuhoutui muun tuhon mukana jo syksyllä 1944. 

Yleiseen tietoon ja julkisuuteen  varraslohi, myös muilla nimillä,  on tullut  Lapin ruokaperinteen tallentamisen myötä. Lähtökohtia kuvataan teoksen Lapin ruokia alkusivuilla (1981: 1–12). Rovaniemen kotiseutumuseo mainitaan yhtenä lähteenä. Keskeisenä vaikuttajana julkaisemisessa on ollut keittiömestari Tapio Sointu (1948–2016). Tämä yhteys vaikutti myös siihen, että Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n varraslohenpaistajat Martti Autti, Eeva Autti, Leena Autti ja Jari Autti saivat Paistinkääntäjien huomionosoitukset (katso luku 1.6.).  

Kirjallisuus

Seuraavassa  on aikajärjestyksessä niitä ruokaperinnekirjoja, joissa varraslohi on esillä, myös muilla nimillä:

Mukana on lyhyet kommentit sisällöstä.

1.  Lapin ruokia, poroa, lohta, hillaa 1981:  Toim. Riitta Suomalainen. WSOY. Aukeamalla 246–247 on otsikko Loisteella kypsennetty lohi.Mukana on kaksi kuvaa ja piirros vartaasta; ohjeet vartaan valmistukseen.

2.  Saukko, Elsa 1985: Keittokodasta tämän päivän keittiöön. Lapin Maakuntaliitto.
Otsikko Loistelohi  (147),  myös ohjeet vartaan valmistukseen ja piirros, ei kuvia.

3.  Sointu, Tapio 1990: Lapin eksoottinen keittiö. Tapio Sointu's Lapland à la Carte. Pohjoinen.

Sivulla 100 on yksityiskohtaiset ohjeet vartaan valmistukseen ja lohen paistamiseen. Ohjeet ovat Martti Auttilta.  Samat ohjeet ovat (101) myös englanninkielisinä. Ei kuvia.

4.  Lappi  à la carte 1993: Toim. Tapio Sointu. Studio Avec Audiovisual.

Sivulla 51 on otsikko Martti Autin varraslohi. Mukana ovat vartaan valmistusohjeet ja paisto-ohjeet.  Ohjeet ovat myös englanniksi ja saksaksi. Nämä käännetyt tekstit jatkuvat myös sivulla 66. Kaksi kuvaa.

5.     Sointu, Tapio 2009: Confrérie de des chaîne des Rôtisseurs grand chapitre laponie.  
Martti Auttin työtä on kuvattu sivuilla 28, 56 ja 70.

Artikkelit

1.  Sointu, Tapio 2000: Kotiseutuneuvos Martti Autti on poissa. Muistokirjoitus 23.6.2000. Lapin Kansa.  

2.  Sointu, Tapio 2012:    Paistinkääntäjät pohjoisessa.  Suomen matkailijayhdistyksen julkaisussa Oma maa – matkailumaa. 

Muita tallenteita

TV2 Patakakkonen on kuvannut lokakuussa 1987 varraslohen paistamisen. Asia mainitaan Totto ry:n vuosikertomuksessa. Tallenne on elokuussa 2022 hankittu Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n käyttöön.

4.2. Varraslohen paistamisen tulevaisuus muualla kuin Rovaniemen kotiseutumuseolla

Tätä selvitystä tehdessään Totto ry:n varraslohityöryhmä tiedusteli nykytilannetta Paistinkääntäjien Lapin voutikunnan puheenjohtaja Martti Kotakorvalta.

Kysymys:
Kuuluuko varraslohen paistaminen nykyisin järjestönne tapahtumien  ohjelmaan?

Martti Kotakorva  vastasi sähköpostiedusteluun 7.8.2022 seuraavasti:

Varraslohi on vanha perinne, joka on hiipunut loimutetun kalanvalmistuksen tultua käyttöön. Loimulaudalla kalan kypsentäminen on vaivattomampaa kuin vartaassa. Varraslohi oli mainio tapa kypsentää suuria lohifileemääriä kerralla.

Varraslohiperinne elää varmaan nykyisin enemmänkin ns. näytösluontoisena tapahtumana. Järjestössämme ei varraslohitapahtumia ole ollut sitten juurikaan Martti Auttin jälkeen. Toki tiedän, että osaajia yhä mm. Toton piirissä löytyy ja mikä, etteikö niistä voisi jossain vaiheessa tapahtumaakin työstää myös järjestöllemme ja sen jäsenille._/