Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry

Pöykkölän päärakennuksen talkoot vuonna 1967. Totto toimii edelleen talkooperiaatteella. Tervetuloa mukaan! Kuva Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry.

MITÄ TOTTO TARKOITTAA?

Yhdistyksen nimessä olevalla totto-sanalla on keskiajalla tarkoitettu merkkitulien viestintäjärjestelmää, jolla on varoitettu jokivarren asukkaita vihollisvaarasta. Totto-tulien muisto on nimissä, kuten esim. Tottorakka Ounasvaaralla.

Nykyään todella innostuneen sanotaan olevan liekeissä. Sata vuotta sitten sama ilmaisu oli olla tottona jostakin.


MITÄ TOTTO TEKEE?

Totto pitää yllä Rovaniemellä Pöykkölässä sijaitsevaa kotiseutumuseota. Myös Uulan Mylly Sinetässä on Toton hallussa.

Toton tarkoituksena on kotiseutuhengen ylläpitäminen ja kotiseututietouden lisääminen.

Totto tallentaa Rovaniemen seudun menneisyydestä ja sen asukkaiden elämästä kertovaa esineistöä sekä tieto- ja kuva-aineistoa.

Totto säilyttää perinteitä, arvostaa historiaa sekä harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa.

Totto järjestää kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä ja talkoita.

Totto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja yhdistyksen tarkoitusta koskevissa asioissa.
 

Facebook-sivut