Yhdistyksen nimessä olevalla totto-sanalla on keskiajalla tarkoitettu merkkitulien viestintäjärjestelmää, jolla on varoitettu jokivarren asukkaita vihollisvaarasta. Totto-tulien muisto on nimissä, kuten esim. Tottorakka Ounasvaaralla. Nykyään todella innostuneen sanotaan olevan liekeissä. Sata vuotta sitten sama ilmaisu oli olla tottona jostakin.


"Rovaniemeläiset ovat tottuneet viettämään syyskuun alkupuolella Rovaniemi-viikkoa. Aluksi kyse on ollut päivän mittaisesta juhlasta, jota on vietetty syyskuun 7. päivänä. Kulttuurihistorian syventävien opiskelija Päivi Rantanen on perehtynyt Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:tä koskeviin asiakirjoihin ja lähteisiin. Hän kertoo yhdistyksen toiminnasta ja siitä mitä kaikkea muuta kyseiseen päivämäärään liittyy."

PÄIVI RANTANEN: Näin perustettiin Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry MENNEISYYS ELÄÄ MEISSÄ Kulttuurihistorian blogi Lapin yliopistossaMITÄ TOTTO TEKEE?


Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry kulkee vahvasti uudistusten polulla. Rovaniemen kotiseutumuseota kehitetään kaikenikäisiä kiinnostavaksi ja tunnetuksi perinnekulttuurin elämys- ja oppimiskeskukseksi. Museon tapahtuma- ja ohjelmapalveluja kehitetään yhteistyössä asukas- ja kyläyhdistysten, matkailuoppaiden sekä maaseutu- ja matkailuyrittäjien kanssa. Rinnalla kulkee yhdistyksen tavoiteasiakirja kahdeksan vuodenajan ohjelmapalveluista. 


Totto pitää yllä Rovaniemellä Pöykkölässä sijaitsevaa kotiseutumuseota. Myös Uulan Mylly Sinetässä on Toton hallussa.

Toton tarkoituksena on kotiseutuhengen ylläpitäminen ja kotiseututietouden lisääminen.

Totto tallentaa Rovaniemen seudun menneisyydestä ja sen asukkaiden elämästä kertovaa esineistöä sekä tieto- ja kuva-aineistoa.

Totto säilyttää perinteitä, arvostaa historiaa sekä harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa.

Totto järjestää kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä ja talkoita.

Totto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja yhdistyksen tarkoitusta koskevissa asioissa. 


Talkoot vuonna 1967. Kuva: Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry.
Talkoot vuonna 2018. Heidi Pelkonen (oik.), vasemmalta Jorma Hovi, Veikko Oinas ja Kaarlo Alaoja. Kuva: Mervi Löfgren.