MITÄ SANA TOTTO TARKOITTAA?

Yhdistyksen nimessä olevalla totto-sanalla on keskiajalla tarkoitettu merkkitulien viestintäjärjestelmää, jolla on varoitettu jokivarren asukkaita vihollisvaarasta. Totto-tulien muisto on nimissä, kuten Tottorakka Ounasvaaralla. Nykyään jonkun todella innostuneen sanotaan olevan liekeissä. Satoja vuosia sitten saatettiin olla "tottona" jostakin.

MITÄ TOTTO TEKEE?

Yhdistyksen tarkoituksena on kotiseutuhengen ylläpitäminen ja kotiseututietouden lisääminen. Totto ry tallentaa Rovaniemen seudun menneisyydestä ja elämästä kertovaa esine- ja kuva-aineistoa ja edistää historian ja perinteiden säilyttämistä. 

Totto pitää yllä Rovaniemellä Pöykkölässä sijaitsevaa kotiseutumuseota. Myös Uulan Mylly Sinetässä on Toton hallussa.

Totto säilyttää perinteitä, arvostaa historiaa sekä harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa.

Totto järjestää kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä ja talkoita.

Totto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja yhdistyksen tarkoitusta koskevissa asioissa. 

Talkoot vuonna 1967. Kuva: Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry.
Talkoot vuonna 2018. Heidi Pelkonen (oik.), vasemmalta Jorma Hovi, Veikko Oinas ja Kaarlo Alaoja. Kuva Mervi Löfgren Autti.

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry kulkee vahvasti uudistusten polulla. Rovaniemen kotiseutumuseon kehitetään kaiken ikäisiä kiinnostavaksi perinteen ja kulttuurin osallistavaksi elämys- ja kohtaamispaikaksi. Museon tapahtuma- ja ohjelmapalveluja kehitetään yhteistyössä asukas- ja kyläyhdistysten, matkailuoppaiden sekä maaseutu- ja matkailuyrittäjien kanssa. Rinnalla kulkee yhdistyksen tavoiteasiakirja kahdeksan vuodenajan ohjelmapalveluista.