2023

Yhdistyksen organisoituminen 2023


Kotiseutuyhdistyksen organisaatio toimikuntineen ja toimikuntien alla toimivat jaokset ja vastaavat on esitetty seuraavassa kuviossa. Organisaation kaikilla tasoilla kiinnitetään erityistä huomiota talkooväkeen ja talkoolaisten rekrytointiin.

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n organisaatio

Kotiseutuyhdistyksen toimikuntien, jaosten ja ryhmien kokoonpanot vuonna 2023

Johtokunta 2023

Esko Lotvonen (pj.), 0400 231 096

Marketta Harju-Autti (vpj.),  040 845 3576

Hannu Hakanpää, 040 514 0391

Päivi Hanni-Vaara, 040 7106 397

Jorma Hovi, 050 349 9260

Jorma Hämäläinen, 044 980 9652

Kaija Sälevä, 040 756 9042

Johtokunnan ulkopuoliset
Tuuli Murtorinne, sihteeri, 040 595 7380

Katja Hack, palveluvastaava, 050 325 2017 tai 040 530 4874

Kaarlo Alaoja, yhdistyksen rahastonhoitaja, 040 502 2752

Kirjanpitoa hoitava tilitoimisto: Tili-Ollilat Ky / Jukka Ollila

Totto-kummit

Sakari Trög, yhdyshenkilö
Mauri Gardin
Mikael Gröhn
Hanna Kyläniemi
Kaisa Laitinen
Ilkka Länkinen
Esko Oikarinen
Hannele Pokka
Riitta Rissanen
Antti Syväjärvi

Toimikunnat 2023

TALOUSTOIMIKUNTA

Matti Ansala, puheenjohtaja, puh. 040 718 0178
Heikki Alaluusua, Antti Jääskeläinen, Esko Lotvonen, Esko Oikarinen ja Tuomo Pekkala

KIINTEISTÖTOIMIKUNTA

Jorma Hovi, puheenjohtaja, puh. 050 349 9260
Kaarlo Alaoja ja Heikki Alaluusua

Lapin maakuntamuseon amanuenssi Jani Hiltunen

Talkooporukka ja asiantuntijaryhmä

Kaarlo Alaoja, vastaava, puh. 040 502 2752
Heikki Mäntyniemi, Väinö Salow, Veikko Vaarala, Pekka Ylikunnari ja noin 10 muuta henkilöä

Perinnetyön menetelmien osaamisryhmä

Pekka Ylikunnari, Väinö Salow ja Marko Korkeasalo


MUSEOPALVELUTOIMIKUNTA

Kerttu Oikarinen, puheenjohtaja, puh. 040 571 5514
Katja Hack, Päivi Hanni-Vaara, Ulla Kangasniemi, Pauli Niemelä, Petra Paloniemi, Kaija Sälevä, Airi Tuomivaara ja Pirjo Ylikoski

Kokoelmajaos

Hannu Hakanpää, puheenjohtaja, puh. 040 514 0391
Mervi Löfgren, Hanna-Maija Sandqvist ja Sirkka Veikkolainen

Perinnekasvitarhajaos

Airi Tuomivaara, puheenjohtaja, puh. 040 730 6882
Mari Ekman, Mervi Löfgren, Marketta Melakari, Kaija Sälevä ja Pirjo Ylikoski. 

Saunavastaava ja hänen varamiehensä

Pauli Niemelä, vastaava, 040 094 9070
Hannu Hakanpää ja Seppo Sandqvist

VIESTINTÄTOIMIKUNTA

Marketta Harju-Autti, puheenjohtaja, puh. 040 845 3576
Mari Ekman, Hannu Hakanpää, Rainer Hiuspää, Outi Kähkönen ja Kaija Sälevä

Digi-ryhmä

Kaija Sälevä, puheenjohtaja, puh. 040 756 9042
Outi Kähkönen ja Kerttu Oikarinen. Tarvittaessa Digi-ryhmää täydennetään myöhemmin.

EMÄNNISTÖ

Pirjo Ylikoski, puheenjohtaja, puh. 040 520 4938
Kaisa Haverinen, Armi Luiro, Anneli Matero, Helena Pekkala, Tuulikki Timonen ja Ulla Ylikunnari. 

TALONMIES

Pauli Niemelä 040 094 9070