Totto XXI juhlajulkaisu on ilmestynyt

28.5.2021

Totto XXI 70-vuotisjuhlanumeron sisältönä on alkupuheenvuorojen jälkeen "Yhdistyksen historiaa", "Viime vuosilta", "Rovaniemen kouluelämää" sekä "Nuoruusmuistoja". Nuoruusmuistoja-otsikon alle on koottu julkaisutoimikunnan keräämät nk. suuren yleisön kirjoittamat muistelut. Tällä tavalla yhdistys haluaa tallentaa uudenlaista tietoa ja kokemuksia kotiseudusta. Vanhimmat muistot ovat jälleenrakennusajalta ja tuoreimmat 1980-luvulta.


Yhdistyksen historiaa kuvataan seuraavissa teksteissä: 1) Kaksi poikkileikkausta kertoo lyhyesti vuosien 1951 ja 2021 Rovaniemestä sekä Totto ry:n perustamisesta ja nykyhetkestä. 2) Sana tottoTotto-nimet ja yhdistyksen koko nimi ja merkit on puolestaan kuvaus koko yhdistyksen toiminnan eli 70 vuoden ajalta. 3) Kuntavaakunan kuvauksessa  yhdistyvät sekä yhdistyksen toiminta-alue että yhdistyksen nimen teema, tottotuli. 4) Tekstissä Sääntöjen mukaan tulevat lyhyesti esille yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen 1951 ja tehtyjen muutosten ajankohdat. Vuoden 2013 muutoksista keskeinen on vuosikokouksen jako kevät- ja syyskokoukseksi. 5) Yhteenveto viime aikojen lausunnoista  ja kannanotoista kertoo sääntöjen mukaisesta toiminnasta. 6) Lyhyt esittely Seitsemän ajatusviivaa – seitsemän vuosikymmentä on johdanto siihen yhdistyksen historian esittelyyn, joka alkoi tammikuun (2021) puolivälissä Totto ry:n kotisivuilla. 

Viime vuosilta -otsikon alla on kuvauksia erilaisista hankkeista ja  korkeakouluyhteistyöstä. Jatkona ovat yhdistyksen ja museon saamat huomionosoitukset, Rovaniemen soljen tarinan epilogi, tallin näyttelyn uudistus, Kirppu-ajojen historia, Matti Körkön valokuvakoelma, museon kiinteistöjen remontit ja hankinnat, talonmiehen työ, perinnekasvitarha, yhdistysarkiston järjestäminen, viestinnän kaari sekä uudet tapahtumat Jouluvaellus ja Sadonkorjuumarkkinat.

Rovaniemen kouluelämää 1870–2020 osuudella yhdistys kiittää ja onnittelee Rovaniemen 150-vuotiasta koululaitosta. Aluksi on tiivistelmä aikaisempien Totto-julkaisujen kouluaiheista. Uutena on kuvaus Yläkemijoen koulujen vaiheista runsaan sadan vuoden ajalta. 

Nuoruusmuistoja-otsikon alle on koottu julkaisutoimikunnan keräämät muistelut Totto ry:n olemassaolon ajalta. Kirjoittajakutsu julkaistiin 21.3.2021 Uusi Rovaniemi -lehdessä, yhdistyksen kotisivuilla ja facebookissa sekä muissa facebookryhmissä. Kutsussa pyydettiin tekstejä ja kuvia Totto XXI -julkaisuun. Tekstien alkuperäistä palautusaikaa jatkettiin kaksi kertaa. Julkaisuun otettiin mukaan kaikki lähetyt tekstit. 

Julkaisutoimikuntaan kuuluvat Mari Ekman, Hannu Hakanpää, Rainer Hiuspää, Kaija Sälevä ja Marketta Harju-Autti (pj). Nuoruusmuistojen tekstien toimituksessa oli mukana Sirkka Veikkolainen. Ulla Etto on taittanut julkaisun. 

Julkaisun hinta: 30,00 euroa.   

Julkaisun myynti: Rovaniemen kotiseutumuseon aukioloaikoina 1.6.2021 lähtien. 

Totto XXI kannen on suunnitellut Ulla Etto.