Yhdistysarkisto 

Ns. yleisen järjestelykaavan mukaan järjestetty Kotiseutuyhdistys Totto ry:n yhdistysarkisto sisältää asiakirjoja noin kaksi hyllymetriä alkaen yhdistyksen perustamisesta aina 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle. Arkistoon kuuluu johtokunnan ja vuosikokousten pöytäkirjoja, toimintakertomuksia, avustusanomuksia ja -päätöksiä, kirjeitä sekä yhdistyksen alkuvuosien tiliasiakirjoja.

Toimintakertomukset sisältävät tietoja mm. lahjoitetuista esineistä, museorakennuksille tehdyistä korjauksista ja yhdistyksen järjestämistä tapahtumista. 

Arkisto on säilytettävänä Lapin maakuntamuseossa ja on käytettävissä tutkimustarkoituksiin.

TIEDUSTELUT JA AINEISTON TILAUKSET: 

Amanuenssi Heidi Pelkonen, Lapin maakuntamuseo
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi, puh. 050 315 1481.

Toton yhdistysarkiston perustaminen

Päivi Rahikainen (vas.), Päivi Linnansaari, Petra Pallari ja Eeva-Liisa Ylinampa. Rahikainen, Linnansaari, Ylinampa sekä Juhani Pöykkö kuuluvat perinne- ja kokoelmatoimikuntaan, joka teki esityön ja seulonnan. Pallari toimi palkattuna arkistonjärjestäjänä. Kuva: Jukka Suvilehto.