Kesäkuu 2024 - Totto-kalenteri

31.5.2024

Kemiyhtiön uittoa Kaihuan tukkivastuussa Yläkemijoella Pekkalassa oletettavasti 1910-luvulla. Puut kuljetettiin metsistä sahoille ja tehtaille uittamalla ne vesistöjä pitkin. Parhaimmillaan uitto työllisti 1910-luvulla Suomessa jopa 80 000 miestä. Kemijoen uitto alkoi 1800-luvun lopulla ja päättyi vuonna 1991. Kuva Hildur Larsson. LMM.