PUUT PUISTOT IHMISET

7.6.2023

Näyttely 1.6.–15.10.2023 Arktikumissa ja julkaisu

PUUT PUISTOT IHMISET - Puiden historian kulttuurijulkaisu on syntynyt  PUIDENYSTÄVÄT – Rovaniemen lähimetsien ja puistojen puolesta -ryhmän halusta suojella kaupungin vanhoja puita sekä siitä ymmärryksestä, että lähiluonto ja puistot ovat tärkeitä kaupunkilaisten hyvinvoinnille ja elon kirjolle. Yksi tapa vaikuttaa on kulttuurihistoriallinen tieto ja sen jakaminen.

Julkaisussa tuodaan historiallisten tietojen lisäksi eri aikakauden jatkumoita siitä, miten yksittäisten puiden, puistojen ja viheralueiden merkitys on ymmärrettävä ja miten niiden kohtelu on Rovaniemellä vaihdellut. Artikkelien kirjoittajat työskentelevät tai ovat toimineet Lapin yliopistossa, Lapin maakuntamuseossa tai kotiseututyön parissa.

Mukana on mm. seuraavat artikkelit 

  • ”Samperin kompassi”  innovatiivinen metsäherra Hugo Richard Sandberg. – (Hän asui Pöykkölässä 1911–1926)
  • Sitä kuusta kuuleminen – Itsenäisyyden kotikuuset Rovaniemellä.

Toim. Mervi Löfgren Autti, Tuija Hautala-Hirvioja ja Tuija Alariesto. Lapin maakuntamuseon julkaisuja 25.  

Julkaisu on myynnissä Rovaniemen kotiseutumuseon Museokaupassa. Hinta on 15 euroa.