Totolle palkinto rakennusperinteen säilyttämisestä vuonna 2014

Vuoden kulttuuriympäristöteko -palkinnon suunnittelija on Juho Saavalainen.

Rovaniemen kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry sai 12.9.2014 Lapin Rakennusperinne ry:n myöntämän ensimmäisen Vuoden kulttuuriympäristöpalkinnon. Myöntämisen perusteina ovat erityisesti sellaiset toimet, jotka ovat hyvänä esimerkkinä rakennetun ympäristön kokonaisvaltaisesta vaalimisesta, ja joissa kulttuuriympäristö erityisesti on otettu huomioon.   

Vuoden kulttuuriympäristöteko -palkinnon muotokieli tuo mieleen Lapin suuret joet, vaarat ja tunturit. Näillä visuaalisilla elementeillä on haluttu liittää yhteen maantieteellisesti hyvin laaja sekä monimuotoinen alue. Työssä on käytetty materiaaleina puuta, kiveä, kuparia, terästä sekä betonia. Valinnat kuvastavat rakennusmateriaaleja eri aikakausilta, menneestä nykyhetkeen ja aina tulevaisuuteen. 

Palkinnon toteutti Lapin ammattiopisto. Palkinnon suunnittelun ja toteutuksen teki mahdolliseksi Suomen kulttuurirahaston Lapin rahaston myöntämä avustus. Palkintoon liittyy myös kunniakirja, joka on syntynyt Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille järjestetyn suunnittelukilpailun tuloksena.

Marketta Harju-Auttin kirjoittama artikkeli aiheesta on luettavissa TOTTO XX:ssa.