Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n puheenjohtaja Esko Oikarisen avaussanat Marjetanjuhlassa

22.7.2019

Marjetanjuhla 21.7.2019 Rovaniemen kotiseutumuseon pihapiirissä

Hyvät juhlavieraamme, kotiseutuväärtit läheltä ja kaukaa

Arvoisa juhlapuhujamme, Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja, filosofian tohtori Riitta Vanhatalo


Lämpimästi tervetuloa Marjetanjuhlaan, jota yhdistys on viettänyt vuodesta 1952 lähtien. Monille teistä tämä juhla on joka kesäinen ja kotiseuturakkauteenne liittyvä perinne. Tämän vuoden juhlan mottona on ”Tule kylään – tutustu kyliin”. Se kertoo Marjetanjuhlan uudistuneesta ilmeestä. Juhlan toisella osalla kotiseutuyhdistys aloittaa uuden yhteistyön entisen Rovaniemen maalaiskunnan kylien ja maaseutuyrittäjien kanssa. Ilahduttavan runsaslukuisesti kylät ovat tarttuneet yhteistyön käteemme.

Yhteistyömme jatkuu elokuussa aloitettavalla hankkeella, jota Rovaniemen Kylien Kehittämissäätiö on tukenut henkisesti ja taloudellisesti. Hankkeen tavoitteena on matkailijaryhmille, paikallisille ihmisille ja lapsiperheille suunnattujen ympärivuotisten kotiseutu- ja perinnetyön ohjelmapalveluiden kehittäminen ja pilotointi sekä markkinoinnin suunnittelu yhteistyössä maaseutualueiden yritysten ja kyläyhdistysten kanssa.

Kotiseutuyhdistyksen kahdeksan vuoden ajan ohjelmapalvelukokonaisuus strategisena asiakirjana sekä ”Perinnepulmien ratkaisu – toimintamalli museo-opastukseen” –hankkeessa kehitetyt työvälineet, laatukriteerit ja kokemukset toimivat yhteisen kehittämistyön pohjana

Alkavassa hankkeessa hyödynnetään Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Lapin korkeakoulujen asiantuntemusta. - Samanaikaisesti käynnistyvän hankkeen rinnalla jatketaan yhteistyötä matkailuyrittäjien kanssa aikaisemmin käynnistyneen verkostoitumisen perusteella.

Alati kehittyvän toimintamme tavoitteena on kehittää Rovaniemen kotiseutumuseo kiinnostavaksi ja tunnetuksi perinnekulttuurin elämys- ja oppimiskeskukseksi, jossa museon entisajan talonpoikaista elämäntyyliä kuvaavat luonnonkaunis ympäristö, rakennukset ja tilat sekä esineistö ja kokoelmat tarinoineen muuttuvat eläviksi. Kulttuuriperinnön välittämisellä pyrimme lisäämään matkailijoiden, paikallisten, nuorten ja lapsiperheiden kiinnostusta paikalliseen perinteeseen. Tavoittelemme museovierailijoiden määrän merkittävää kasvattamista. Haluamme kehittää museomme osallistavaksi ja aktiiviseksi tapahtumapaikaksi.

Monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa kulttuuriperinnön tunteminen on välttämätön edellytys erityisesti lasten ja nuorten rehellisen omakuvan muodostumiselle ja kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.

Yhteisöjen kulttuurin muutosten keskellä taito ymmärtää edellisten sukupolvien arvostuksia, tapoja ja tavoitteita, ns. kulttuurin lukutaito, on tärkeä linkki itse kunkin omiin juuriin. Kulttuuriperintöopetus vahvistaa lasten ja nuorten identiteetin rakentumista, auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan omaan kulttuuriimme ja mahdollistaa matkailijoille ja muualta tuleville kulttuurien vertailun.

Haluan onnitella Kotiseutuliikettä 125-vuotisesta taipaleestaan ja Suomen Kotiseutuliittoa 70-vuotis merkkipäivästään. Kiitän myös Kotiseutuliittoa kotiseututyön tukemisesta ja asiantuntevasta vaikuttamisesta, josta Tottokin on saanut nauttia vuosien saatossa. Lapsiteemaan liittyen Kotiseutuliitto on myöntänyt meille toimintarahaa Mestarit & kisällit – hankkeesta. Viime vuonna Kotiseutuliitto huomioi yhdistyksemme toiminnan ja ennen muuta kehittämistyömme nimeämällä Toton vuoden 2018 kotiseutuyhdistykseksi.

Pitkään työn alla ollut päärakennuksen kunnostus- ja maalaustyö on juuri ennen tätä juhlaa valmistunut. Museaalisesti tehdystä suururakasta samoin kuin pihapiirissä tehdyistä maansiirtotöistä Lapin koulutuskeskus REDU:n oppilastyö opettajineen ansaitsee suuret kiitokset. Kunnostusmaalauksessa tärkeää roolia on näytellyt myös restaurointimestari Marko Korkeasalon erityisasiantuntemus ja osaaminen. – Maali säilyy isältä pojan kautta suoraan pojan pojalle.

Arvostavat kiitokset pian kuultavan juhlapuheen pitäjälle, muille ohjelman esittäjille, kylien edustajille (15) ja juontajalle. Haluan myös esittää parhaat kiitokset Rovaniemen seurakunnalle, Rovaniemen kaupungille, korkeakouluillemme sekä elinkeinoelämän yhteistyökumppaneillemme ja kaikille muillekin tukijoillemme. Lisäksi haluan välittää parhaat kiitokset yhdistyksen talkooväelle, työntekijöille ja kesänuorille. Yhdistyksen menestyksellinen toiminta ei olisi mahdollista ilman motivoitunutta talkooväkeä, jolle kotiseututyö on sydämen asia. Tämänkin juhlan rakentaminen on ollut monivaiheisen vapaaehtoistyön varassa.

Toivon, että viihdytte tässä uusi-ilmeisessä kotiseutujuhlassa. Esittely- ja myyntipöytien äärellä on paljon tietoa perinteestä ja erilaisista perinnetaidoista sekä myytävinä mielenkiintoisia perinne-tuotteita. Ohjelmassa ei ole unohdettu myöskään lapsia. Herkuttelullekin on sijansa.

Puheeni lopuksi haluan kotiseutuyhdistyksen puolesta muistaa Toton pöytästandaareilla muutamia henkilöitä ja tahoa.

Talkoolaiset:

Anneli Matero, Veikko Oinas, Raimo Piittisjärvi, Ulla Välikangas

Kotiseututyö:

Martti Ruonakoski

Yhteistyökumppani:

Rovaniemen seurakunta

Kari Yliräisänen (vas. ), Ulla Välikangas, Raimo Piittisjärvi, Veikko Oinas, Anneli Matero, Martti Ruonakoski saivat Toton pöytästandaarin.

Kiitämme lämpimästi Marjetanjuhlaa tukeneita yhteistyökumppaneitamme.

Prisma, Rovaniemi
Liike ja Teollisuusvartiointi RLTV Oy
Tili-Ollilat Ky
Rovaniemen Kylien Kehittämissäätiö
Pohjolan Osuuspankki
Jokelan Hautaustoimisto Oy
Popa, Pohjolan Palvelut Oy, Rovaniemi
Sammutinhuolto Avap Oy