Toton puheenjohtajaksi Esko Oikarinen

16.12.2018

Vuoden 2018 kotiseutuyhdistykseksi nimetty Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry piti sääntömääräisen syyskokouksensa Rovaniemen kotiseutumuseolla 16.12.2019. Yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Esko Oikarinen.

Johtokunnan jäsenet Hannu Hakanpää ja Kaija Sälevä valittiin uudelleen.  Päivi Hanni-Vaara valittiin uutena jäsenenä. Johtokunnan muina jäseninä jatkavat Matti Ansala, Marketta Harju-Autti ja Jorma Hovi.

Kokous hyväksyi vuosien 2019­–2021 toimintasuunnitelman ja vuoden 2019 talousarvion.