Vintillä olevat esineet järjestykseen: ”Vanhojen esineiden kanssa työskentely opetti paljon”

29.7.2021

Tehokaksikko eli opiskelijat Maria Södö ja Meri Hallikainen olivat kesätöissä Rovaniemen kotiseutumuseossa. He hoitivat, listasivat, inventoivat ja valokuvasivat museon kokoelmien päärakennuksen vintillä olevia esineitä. Esineiden määrä oli yllättävän suuri.


Museovirasto myönsi keväällä seitsemälle Lapin paikallismuseolle hankeavustuksia vuodelle 2021. Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry sai 6000 euroa kotiseutumuseon kokoelmien inventointiin ja hoitoon.  

Kotiseutumuseon kokoelmatyöhankkeen Esinekokoelma elämys- ja oppimiskeskuksen sydämessä (7.6. – 6.8.2021) vetäjäksi palkattiin Oulun yliopiston historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden opiskelija Maria Södö, joka työskenteli hankkeessa Oulun yliopiston harjoittelutuella. Södön assistenttina oli tekstiilimuotoilija Meri Hallikainen. Hankkeen ohjausryhmänä toimi kotiseutuyhdistyksen kokoelmajaos, ja Lapin maakuntamuseon kokoelma-amanuenssi Heidi Pelkonen ja amanuenssi Janni Tasanko olivat hankkeen ohjaajina ja museotyön asiantuntijoina. 

Projektin päätavoite oli päärakennuksen vintin siivous ja järjestäminen sekä vintin esineistön listaus, inventointi ja valokuvaus. Lisäksi inventoinnin yhteydessä kartoitettiin huonokuntoisia ja kotiseutumuseon keruualueelle kuulumattomia esineitä. Projektin aikana arkistoaineisto inventoitiin ja listatiin. Vintille rakennettiin myös lisää esineiden säilytykseen tarkoitettuja hyllyjä. 

Maria Södö ja Meri Hallikainen yllättyivät siitä, kuinka paljon vintillä oli esineistöä: ”Hankkeen ensimmäinen työvaihe oli laatia vintin esineistöstä sähköinen tietokanta. Tämän aikaa vievän ja mekaanisen työvaiheen jälkeen pääsimme aloittamaan esineistön inventoinnin ja valokuvaamisen. Vanhojen esineiden kanssa työskentely on opettanut meille paljon uutta suomalaisesta talonpoikaiskulttuurista”, Maria Södö kertoo. ”Museolla on todella hienoja tekstiilejä. Tekstiilialan ihmisenä on ollut mukavaa päästä inventoimaan käsityöperinnettä yli 150 vuoden takaa”, Meri Hallikainen jatkaa. 

Toisinaan työskentely vanhan hirsirakennuksen vintillä oli kesän helteistä johtuen melko tukalaa. Kaksikon työtahtia helteet eivät kuitenkaan ole haitanneet: ”Merin kanssa olemme olleet todellinen tehokaksikko! Pian pääsemme ihailemaan työmme tulosta, sillä projekti päättyy jo ensi viikolla. Tästä kesätyöstä jää paljon mukavia muistoja meille molemmille”, Maria Södö summaa. 

Kaiken kaikkiaan Rovaniemen kotiseutumuseon esinekokoelmien kokonaisvaltainen parantaminen kytkeytyy osaksi museon tavoitteellista uudistumista ja kehittämisen suuntaa. Esineistön lahjoittajille ja heidän jälkeläisilleen esinekokoelmien hyvä hoito on merkkinä sitoutumisesta säilyttää esineistöä turvallisesti ja halusta siirtää kotiseutu- ja perinnetietoa tuleville sukupolville. 


Kuvat ja teksti Maria Södö

Maria Södö järjestelemässä inventoituja esineitä vintin hyllyille.
Meri Hallikainen kuvaamassa hakkuria. Hakkurin on lahjoittanut museolle Yrjö Uusitalo.