Totto valittiin vuoden 2018 kotiseutuyhdistykseksi

Suomen Kotiseutuliitto valitsi Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n Vuoden kotiseutuyhdistykseksi 2018. Tunnustuspalkinnon saaja julkistettiin perjantaina 10. elokuuta Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Lappeenrannassa.

Palkinnon perusteluissa nostetaan esiin yhdistyksen vahva kehittämisote. Yhdistyksen omistaman Rovaniemen kotiseutumuseon toiminnan painopisteitä ovat mm. ”hanketoiminta, brändin kirkastaminen ja digitaalisten järjestelmien hyödyntäminen”. Kehittämishenkeä osoittaa, että yhdistys sai juuri Museoviraston Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden rahoituksen lasten ja erityisryhmien museo-opastuksien kehittämiseen.

Yhdistyksen sisäistä toimintaa on kehitetty myös ansiokkaasti. Toiminnassa on aktiivisesti mukana noin sata henkilöä. Museon kehittämistoiveet ovat kunnianhimoisia, ja yhdistys haluaisi pitää museota toiminnassa myös talvikuukausina. Museorakennuksia pidetään kunnossa Museoviraston avustuksin.

Arkiseen puurtamiseen kaivattaisiin kuitenkin avuksi palkattua työvoimaa.  Ammattiosaamista museossa toisaalta on hyvin, koska yhdistys tekee jatkuvaa yhteistyötä Lapin maakuntamuseon kanssa.
Ks. Suomen Kotiseutuliiton koko tiedote

Lisätietoja:

Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, puh. 040 733 7033, etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry Eeva-Liisa Ylinampa, 040 772 9781

puheenjohtaja Kaarlo Alaoja, 040 502 2752

Kuuntele RadioPOOKia, jossa Jussi Häkkilä haastattelee Eeva-Liisa Ylinampaa. (10.8.2018)

Kotiseutumuseon kesätyöntekijänä toimi kesällä 2018 Inga Grönroos.